28. mai 2024

Kontakt

SØVNFORENINGEN Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog

Tlf: 48 28 03 83 Telefonen er ikke alltid betjent. Ta evt. kontakt med noen i styret.

Epost: post@sovnforeningen.no sovnforeningen@gmail.com

Org.nr. 971276274

Bankkonto: 1286.51.72387  Romerike Sparebank

Kontingent 2024: 190 kr pr år pluss 55 kr pr familiemedlem.

Verv et medlem og få  flotte vervepremier!  

STYRET 2023-2024:

Styreleder: Pål Stensaas,  paalstensaas @ gmail.com  tlf: 92486681

Nestleder: Tom Ørbech, tomorbech @ gmail .com   tlf: 48867738

Sekretær/redaktør: Marit Aschehoug, maritaschehoug @ gmail.com tlf: 90066527

Styremedlem:  Maren Sønsterudbråten Lindberg, maren.lindberg97 @ gmail.com tlf: 90946310

Økonomiansvarlig: Jannicke Andersen, sjabb @ hotmail.com tlf 95909018

Styremedlem: Arild Sørensen,   a-so2 @ outlook.com   tlf: 90171119

Varamedlem:  Knut Bronder, knutbronder @ me.com tlf: 41303436

Varamedlem: Torunn Figenschou, tfig @ altiboxmail.no  90084794

Varamedlem: Marita Bjerke, marita_bjerke @ yahoo.no tlf: 91317131

Varamedlem: Rita Hammer, , ritathammer @ gmail.com tlf 90565270

Varamedlem: Morten Clausen, clausens @ gmail.com tlf 952 47 844

Flere æresmedlemmer

Fra venstre: Marit Aschehoug, Oslo, ble utnevnt til æresmedlem under mestringshelgen på Soria Moria i juni 2022.  Foreningen har nå fire æresmedlemmer: Alfhild Lehne, Østfold,  Margaret Sandøy Ramberg, Buskerud, Per Egil Hesla, Akershus og Marit Aschehoug. Tidligere æresmedlem Ole Schweder døde for to år siden.

Fylkeskontakter 2023-2024:

Oslo: Morten Clausen,  clausens@gmail.com tlf. 95247844
Akershus Vest:  Pål Stensaas, 92486681, paalstensaas@gmail.com
Akershus Nord: Torunn Figenschou, 90084794  tfig@altiboxmail.no
Østfold:  Ann Kristin Lied, 99008264  ann57kristin@outlook.com
Buskerud:   Knut Bronder, 41303436,  knutbronder@me.com
Telemark:  Magne Hamsdokka, 47336905, magne.hamsdokka@sf-nett.no,
Line Mikalsen-Høiback, 90642837,  mikalsen_52@hotmail.com
Hedmark: Her trenger vi en ny fylkeskontakt!
Oppland: Her trenger vi en ny fylkeskontakt!
Vestfold: Sven Abrahamsen, 90987620 sanottvik@outlook.com
Agder: Sina Hausvik, 95132202 sina_hausvik91@hotmail.com
Rogaland: Leif Onarheim l leif.onarheim@wemail.no tlf. 94839441
Erna Handeland, 954 68 030 Erna.handeland@lyse.net
Hordaland: Jannicke Andersen sjabb@hotmail.com tlf 95909018
Arild Sørensen, 90171119, a-so2@outlook.com
Sogn og Fjordane:  Geir Liavåg Strand, 95191753,  geir.liavag.strand@gmail.com
Møre og Romsdal: Bjørn Ruland,  97623710, bjorn.ruland@gmail.com
Trøndelag: Alf Herold Hansen, 95262940, alf.herold@gmail.com,
Krister Olsen, 98260451, olsenkrister@gmail.com
Bodø: Tove Jensen, 415 04 874  tove.a.m.j@gmail.com
Alta: Hans Opgård, 95078183,  hansopgard@gmail.com
Troms: Turid Høe, 97534680  turid_hoe@hotmail.com
Vi trenger flere fylkeskontakter.  Ta gjerne kontakt om du vil bidra!
sovnforeningen@gmail.com  

Likepersoner i Søvnforeningen:

Søvnapné:
Marit AschehougTlf. 900 66527
Arild Sørensen Tlf. 901 71119
Alf Herold Hansen Tlf. 952 62940
Jeanette T. Johansen Tlf. 402 01577
Bjørn Ruland Tlf. 976 23710
Inger-Johanne Serrano 909 39374
Geir Liavåg Strand Tlf. 951 91753
Pål Stensaas Tlf. 924 86681
Turid Høe Tlf. 975 346 80
Torunn Figenschou Tlf. 900 84794
Jannicke Andersen,  tlf 95909018

Hypersomnier:

Knut Bronder Tlf. 413 03436
Konstanse Leithe Tlf. 481 06950
Ann Kristin Lied Tlf 990 08264

Torunn M. Gløtta Tlf. 481 06460

Merethe Søderlund Tlf. 480 99921

Insomni:
Marit Aschehoug Tlf. 900 66527

Send gjerne en mail til sovnforeningen@gmail.com så oppretter vi kontakt med noen som har samme diagnose som deg.