17. juni 2024

IH og graviditet: Planlegg medisinen

Å bli gravid samtidig som du lider av idiopatisk hypersomni er en vanskelig balansegang. – Du må vurdere skadevirkningene av å ta medisin opp mot skadevirkningene av ikke å ta medisin, sier Lynn Marie Trotti.

Hun er nevrolog og forsker ved Emory-universitetet i Atlanta. Den forenklede oppsummeringen hennes av IH-medisin og graviditet er «lavest mulig dose så sjelden som mulig».

– De fleste av oss vet ikke at vi er gravide før vi har vært det en stund. Planlegg derfor med tanke på trygg medisin før du blir gravid, råder hun.

Noen kvinner vil ikke ta medisin i første trimester – altså de første tre månedene. En annen risikoperiode er sent i tredje trimester. Men ingen del av svangerskapet er risikofri.

– Det handler om ni måneder pluss alle månedene før det. Én løsning er å ta medisin en stund de delene av måneden når du vet at du ikke er gravid, sier hun. Men: – Om dette er det mye mer vi ikke vet enn det som vi vet.

I det daglige hvis du skal klare deg uten noe av hypersomnimedisinen, må du vurdere slike ting som om du er trygg bak rattet, sløvhet, om du kommer deg tidsnok på arbeid, om du trenger redusert stilling eller senere start på arbeidsdagen og om du trenger flere pauser. Kanskje er midlertidige trygdeytelser en løsning? spekulerer Trotti.

– De studiene som finnes om amming, er veldig, veldig små, sier hun.

Tekst: Georg Mathisen

Lynn Marie Trotti forteller hvor vanskelig det kan være å være gravid når du lider av idiopatisk hypersomni. Her gjør hun seg klar til å teste hjerneskanning ved hjelp av forskerkollega Prabhjyot Saini. (Foto: Diana Kimmel, Emory University)

Lynn Marie Trotti forteller hvor vanskelig det kan være å være gravid når du lider av idiopatisk hypersomni. Her gjør hun seg klar til å teste hjerneskanning ved hjelp av forskerkollega Prabhjyot Saini. (Foto: Diana Kimmel, Emory University)