2. juli 2024

Ble søvnsyke etter covidvaksinen, men fikk ikke erstatning

To pasienter har krevd erstatning fordi de fikk søvnforstyrrelser etter koronavaksinen. Begge fikk avslag – og det fikk også alle de andre søvnsyke som søkte pasientskadeerstatning første halvår. Flere og flere søker erstatning for pasientskader, men ingen søvnsyke får noe. Det viser statistikken fra Norsk pasientskadeerstatning for første halvår.

Da har mer enn 4000 personer søkt om erstatning for svikt i helsetjenesten. Det er 15 prosent mer enn i samme periode i fjor. Størst er økningen etter tannlegebesøk.

Mens, men ikke søvn

Også søknader om erstatning for bivirkninger etter koronavaksinen øker. Den vanligste bivirkningen er menstruasjonsforstyrrelser.

To pasienter har søkt erstatning fordi de fikk søvnsykdommer etter vaksinen. Den ene har utviklet søvnapné, mens den andre kommer i kategorien «uspesifisert søvnforstyrrelse». Begge de to fikk avslag på søknaden.

– Det er konkludert med at det finnes andre mer sannsynlige årsaker til utvikling av søvnforstyrrelse enn koronavaksinen, sier kommunikasjonssjef Øystein Solvang i NPE.

Avslag til alle

Alt i alt har NPE avslått fem søknader om erstatning for søvnforstyrrelser i første halvår i år. Samme periode i fjor var det fire avslag – og også da null medhold.

For alle andre som har søkt erstatning for svikt i helsetjenesten, derimot, er utbetalingene uvanlig høye. Like mange som i fjor har fått erstatning, men beløpene har økt kraftig.

I de seks første månedene i år har NPE utbetalt 771 millioner kroner. De samme månedene i fjor var tallet 590 millioner. Forklaringen er en ny forskrift om kapitaliseringsrente – det vil si at det beregnes en rente for å justere de fremtidige tapene til en nåverdi.

I tillegg har to skadede barn fått uvanlig høye utbetalinger.

– Får riktig behandling

Fremdeles er det sju av ti som får nei til kravene sine om erstatning, forteller Norsk pasientskadeerstatning.

– Flertallet av avslagene kommer av at pasienten har fått riktig behandling, selv om de sitter igjen med smerter og plager etterpå. En del behandling har komplikasjoner som ikke var til å unngå.  Det er bare skader som skyldes feilbehandling, som gir rett til erstatning, skriver NPE i en pressemelding.

– Dette må vi bli flinkere til å informere om, både til helsepersonell og til pasientene. Vi ønsker å bruke mer tid på pasientene som får erstatning. Dermed slipper mange å gå gjennom en lang søknadsprosess hos oss som ender med skuffelse, sier NPE-direktør Kristin Cordt-Hansen i pressemeldingen.

Tekst: Georg Mathisen

To pasienter har søkt og fått avslag i første halvår på erstatning for søvnsykdommer etter covid-vaksine, forteller Øystein Solvang.

Sju av ti får avslag på erstatningskravene sine, og for søvnsykdommer er avslagsprosenten nå 100. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)