2. juli 2024

Rådgivning

Telefonrådgivning:

  • Medlemmer kan benytte seg av vår telefontjeneste:
  • Tirsdager kl. 11-18 JUS: Arbeidsrett, trygderett
  • Advokat Preben W. Christensen tlf. 95757686
  • Onsdager kl. 11-18 Hypersomnier og pårørende
  • Sykepleier Knut Bronder tlf. 41303436
  • Torsdager kl. 11-18 Søvnapné
  • Pål Stensaas tlf. 92486681
  • Fredager kl. 11-18 Søvnapné – Insomni – pårørende
  • Marit Aschehoug tlf. 90066527
  • Se listen i Somnus

Send oss en epost:

Medlemmer kan sende oss en epost til sovnforeningen@gmail.com med spørsmål de trenger svar på.

Rådgivning Likepersoner

Trenger du gode råd? Medlemmene kan snakke med Søvnforeningens rådgivere og likepersoner. Vi har erfaring med diagnosene og kan hjelpe deg videre. En likeperson er en person Søvnforeningen godkjenner som likeperson. Våre likepersoner har en søvndiagnose og har et avklart forhold til det. Likepersoner kan ofte mye om hverdagsmestring og praktiske råd. Kontakt oss | Søvnforeningen (sovnforeningen.no)

Møter:

Mestringshelg. Hvert år arrangerer Søvnforeningen en omfattende seminarhelg for medlemmer. Den holdes på Legeforeningens konferansehotell Soria Moria i Oslo. De beste fagekspertene i landet holder foredrag. Det er samtaler og pasientmøter og pårørende samles.  Hvert år drar Søvnforeningen på turné til 3-4 steder rundt i landet og holder åpne og gratis søvnmøter. Vi snakker om søvnapné, insomni og hypersomnier. Vi har med CPAP og masker og gir gode råd om mestring. I 2022 var det møter i Trondheim, Stavanger, Lillehammer, Fredrikstad og Lørenskog. I 2023 er det møter i Kristiansand, Drammen, Tynset, Bodø og Lørenskog.

Juridisk Rådgivning FFO:

Medlemmer i Søvnforeningen kan bruke FFO’s Rettighetssenter gratis for juridiske spørsmål.  https://ffo.no/rettighetssenteret/  Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering. De er jurister med erfaring innen velferdsrettens område, og senteret har tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet. Hovedoppgaven er å besvare og registrere henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre på telefon eller e-post utarbeide dokumentasjon om brukernes rettstilstand i praksis.  Tlf. 23 90 51 55  Mandag til Torsdag: 10.00 – 14.00