2. juli 2024

Parasomni

Parasomnier er en samlebetegnelse på uønskete motoriske fenomener eller opplevelser som skjer under innsovning, i løpet av søvnperioden, eller i forbindelse med oppvåkninger fra søvn. Det finnes mange forskjellige parasomnier, og det er vanlig å dele inn i tre hovedgrupper: 1) Forstyrrelser knyttet til NREM (dyp) søvn, 2) Forstyrrelser knyttet til REM søvn og 3) Andre parasomnier (som ikke er knyttet til spesielle søvnstadier). Det som er typisk for alle parasomniene er at hendelsene skjer utenfor normal bevissthet.

Parasomni – Helse Bergen (helse-bergen.no)

Les artikler fra Søvnforeningen om parasomni.