28. mai 2024

Virus går på nattesøvnen løs

21 prosent forteller om dårligere søvnkvalitet etter at koronaviruset stengte verden. B-menneskene rammes hardest. Mange flere har dårlig søvnkvalitet enn for et par år siden. – Likevel er det slik at de aller fleste rapporterer ingen endring. Vi sover og har det sånn som vi har hatt det før, sier Bjørn Bjorvatn.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Kvinne som ligger i sengen med munnbind og øynene sperret opp.
Alle restriksjonene de siste to årene har skapt økonomiske problemer for mange. De som sliter med økonomien, er de som har fått den største økningen i søvnproblemene. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Økonomi

Sovno-sjefen har vært med på en internasjonal studie som ser på søvn og covid i 18. Del to var ferdig 1. desember. De som har fått økonomiske problemer som følge av forbud, restriksjoner, nedstengning og andre effekter av pandemien, er de som har hatt den største økningen i søvnproblemene.
– Om de har vært smittet av Covid-19 og om de har vært i karantene, har ikke hatt like stor betydning for søvnproblemene. Ellers ser vi store forskjeller mellom land. Generelt har det vært mer problemer i landene med flere smittede og flere døde, sier Bjorvatn.

Han forteller også om en sammenheng mellom høy risiko for søvnapné og høy risiko for å havne på sykehuset med Covid-19. De som faktisk har søvnapnédiagnose, derimot, kommer ikke oftere på sykehuset med covid. – Det kan tolkes som at de som har fått diagnosen, har fått CPAP og er beskyttet, foreslår Bjorvatn.

Dessuten:

– Du skulle kanskje tro at B-menneskene har kunnet sove lettere enn før på den biologiske tiden sin, men de viser faktisk forverring i forhold til A-menneskene, sier Bjorvatn. Han lurer likevel på om det resultatet kan ha med språk, kultur og måten spørsmålet er stilt på.

Studenter sliter

Forskerne Børge Sivertsen ved NTNU og Siri Waage ved Universitetet i Bergen har sett på hvordan henholdsvis studentene og sykepleierne har klart seg med søvn i koronaperioden.
– Blant studentene ser vi at de som fikk komme på campus, legger seg før og står opp før. Det har vært en generell forskyvning i døgnrytmen, men søvnlengden er det ingen forskjell på, sier Sivertsen. De som ikke har fått lov til å dra på skolen, bruker lengre tid på å sovne, og atskillig flere plages av insomni av dem som har måttet være innestengt hjemme på jente- eller gutterommet. – Studentene sliter med søvnen, og stengning av campus har vært dårlig for både søvn og psykisk helse, sier Børge Sivertsen.

Sykepleiere sover mindre

Også blant sykepleierne har mange søvnproblemer. Siri Waage forteller om at det er grunn til å tro at denne typen problemer øker som følge av belastningene. Hun tror også at søvnproblemene varierer med smittebølgene.
– 80 prosent har samme søvnlengde som før pandemien. Flere sover mindre enn seks timer, forteller hun. Før pandemien gjorde 11 prosent det; nå er andelen 16 prosent. Omtrent like mange sier at de sover dårligere enn før.

(Publisert 02/06/22 Utg. 4 2021 https://online.flippingbook.com/view/790034963/6/)