3. juli 2024

Kvinner trenger mer søvn enn menn

Kvinner trenger mer søvn enn menn. Totalt får likevel 1 av 7 for lite søvn. Jim Horne, professor ved søvnforskningsinstituttet ved Loughborough University, og en av Storbritannias mest kjente søvnforskere, forteller at kvinner trenger omlag 20 minutter mer med søvn enn det menn gjør.

Søvnproblemer oftere hos eldre kvinner

Ifølge Folkehelseinstituttet har én av syv voksne i Norge kroniske søvnvansker. Hos de over 60 har opp mot én av fire søvnvansker. Problemer med søvnen forekommer også oftere hos kvinner, og spesielt da hos eldre kvinner. Samtidig som hormoner og stress kan være faktorer, mener Horne det er sannsynlig at kvinners hjerne trenger mer hvile enn menns.

(Publisert 02/06/22 Utg. 3 2021 https://online.flippingbook.com/view/484767151/42/)