28. mai 2024

Veiledning om behandlingshjelpemidler i spesialisthelsetjenesten

Her kan du som helsepersonell eller pasient få veiledning om behandlingshjelpemidler i spesialisthelsetjenesten. Veilederen er utarbeidet av Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler (NNB).

Les om det rettslige grunnlaget man har som pasient og en rekke rettigheter som blant annet skal ivareta respekten for pasientens liv, integritet og menneskeverd. Veilederen inneholder informasjon om ansvar, organisering, finansiering, valg og utlån av utstyr, vedlikehold, flytting, reise og mer.

Link til veilederen

Du kan lese veilederen her https://behandlingshjelpemidler.no/veileder/

Du kan også laste den ned som PDF
Veiledning om Behandlingshjelpemidler i Spesialisthelsetjenesten (pdf)

(Publisert 31/05/22)