17. juni 2024

Cannabis mot rastløse bein

Cannabis ser ut til å hjelpe mot rastløse ben, men foreløpig er ikke forskningen god nok. Det er vanskelig å skrive ut cannabis som medisin på grunn av potensialet for misbruk, fastslår Imad Ghorayeb. Han er ekspert på RLS – rastløse ben – ved universitetet i Bordeaux. På World Sleep Congress presenterte han marihuana som mulig løsning, men med klare forbehold.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Bilde av en mann som røyker Cannabis og blåser røyk på Cannabis-blader.
Pasientene selv mener at cannabis hjelper mot rastløse ben. Men altfor mange studier er gjort på små grupper av pasienter som allerede er tunge brukere.
(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Mener at det hjelper

Nærbilde av Ghorayeb som taler med en mikrofon.
Imad Ghorayeb forsker i Frankrike, der cannabis er forbudt, på pasienter som er bekymret akkurat for det.

– Brukerne sier selv at det hjelper. Men foreløpig har vi ikke noen klar konklusjon, understreker Ghorayeb.

Han presenterte de foreløpige funnene sine på World Sleep Congress i et land der cannabis er lovlig som både medisin og hygge. I Frankrike er det ikke slik. Derfor er storparten av forskningen gjort på pasienter som røyker marihuana til daglig, ulovlig.

Gamle studier

– De statistiske metodene er uhensiktsmessige, og de fleste studiene er gamle og gjort på små grupper av tunge marihuanabrukere, forteller Ghorayeb.

På 2000-tallet er det gjort noen studier der metoden er litt bedre, men mange av dem har først og fremst studert hva det gjør for søvnen å slutte å bruke cannabis. RLS-forskeren forteller om en nyere studie der pasientene selv har rapportert om effekten. De fleste røykte marihuana fra før, og halvparten hadde andre diagnoser i tillegg til rastløse ben.

Føler seg friskere

Cannabis inneholder en lang rekke stoffer, og de som er mest aktuelle i medisin – THC og CBD – motvirker hverandre på flere områder.

– Å røyke marihuana økte effekten av den medisinen de allerede fikk mot RLS. Virkningen var relativt umiddelbar og varig. Pasientene følte seg oppfrisket når de våknet neste dag, forteller han. En av pasientene fikk allerede CBD. Den hjalp mot angsten, mens det var bare røykingen som hadde effekt på rastløse ben.

– Før vi kan anbefale cannabis til pasientene våre, så trenger vi mer data både om trygghet og virkning, og både på kort og lang sikt, sier Imad Ghorayeb.

(Publisert 25/06/22 Utg. 4 2019 https://online.flippingbook.com/view/889039/16/)