17. juni 2024

Rastløse bein er mer utbredt

I en ny undersøkelse fant man signifikant flere pasienter med rastløse bein blant pasienter som hadde irritabel tarm, kronisk utmattelse og kronisk muskel- og ryggsmerter. Fastleger bør være oppmerksomme på at mange pasienter har rastløse bein og at tilstanden er assosiert med andre sykdommer.

Publisert 18.11.2021. Bjørn Bjorvatn, Knut-Arne Wensaas, Knut Erik Emberland, Lars Thore Fadnes, Sverre Litleskare, Esperanza Diaz, Sabine Ruths, Guri Rørtveit, Siri Waage. Studien er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Forskere fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Universitetet i Bergen og NORCE har i denne studien undersøkt forekomsten av rastløse bein (RLS) hos pasienter som oppsøker fastlege. Studien ble gjennomført som en spørreskjemaundersøkelse ved legekontorer der 2634 pasienter som ventet på time hos fastlegen ble invitert til å delta. Andelen pasienter med RLS var 14,3 % .

Bakgrunn

Forekomsten av rastløse bein er rundt 5–10 % blant voksne i den generelle befolkningen. Få studier er gjort om forekomsten blant pasienter som oppsøker fastlege. Det er også få studier om sammenheng med andre vanlige plager som irritabel tarm, kronisk utmattelse eller kronisk muskel- og ryggsmerte.

Materiale og metode

Studien ble gjennomført som en spørreskjemaundersøkelse ved legekontorer på Sør- og Vestlandet høsten 2017 og våren 2018. Pasienter som ventet på time hos fastlegen fortløpende ble invitert til å delta. 2 634 personer deltok (62,2 % kvinner, gjennomsnittsalder 49,6 år). Svarprosenten var 86,8. Rastløse bein ble definert basert på internasjonale kriterier. Assosiasjoner mellom rastløse bein og irritabel tarm, kronisk utmattelse og kronisk muskel- og ryggsmerte ble analysert med khikvadrattester og logistisk regresjon.

Resultater og fortolkning

Andelen pasienter med rastløse bein var 14,3 % . Blant pasientene med rastløse bein rapporterte 44,8 % at symptomene var moderate til veldig plagsomme. 85,8 % rapporterte at de ikke brukte medikamenter for dette. Andelen pasienter med rastløse bein var signifikant høyere blant pasienter med irritabel tarm (21,8 % versus 13,6 % ), kronisk utmattelse (18,2 % versus 13,1 % ) og kronisk muskel- og ryggsmerte (23,2 % versus 12,2 % ). Fastleger bør være oppmerksomme på at mange pasienter har rastløse bein og at tilstanden er assosiert med andre vanlige plager.

(Publisert 01/06/22 4 Utg. 2021 https://online.flippingbook.com/view/790034963/44/)