28. mai 2024

DIAGNOSE: Insomni

Insomni, eller søvnløshet, er den vanligste søvnlidelsen. Søvnvanskene varierer fra pasient til pasient. Noen sliter mest med innsovningen, andre med urolig nattesøvn og mange oppvåkninger. Ved kronisk insomni anbefales i første rekke ikke-medikamentell terapi (kognitiv atferdsterapi for insomni).
Hvor hyppig er insomni?

Undersøkelser fra mange forskjellige land viser at rundt hver tredje voksne person har søvnproblemer av og til, og at mellom 10 og 20 % har insomni av mer langvarig art (kronisk insomni). Det er flest kvinner som rapporterer insomni, og hyppigheten øker med økende alder. En norsk undersøkelse viser at forskjellen mellom mann/kvinne og økningen med alderen inntrer først fra midten av 40-årene. 

Les hva den nasjonale kompetansetjenesten for søvnsykdommer skriver om insomni.

Bjørn Bjorvatn (September-2021)
Professor dr.med., Universitetet i Bergen, og leder, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer