17. juni 2024

ResMed har fått anbudet for CPAP, bipap og apneskinner

Sykehusinnkjøp HF har på vegne av de regionale helseforetakene gjennomført en nasjonal anskaffelse for biPAP, CPAP og masker til biPAP og CPAP. Hele anbudet er estimert til en verdi på ca 360 millioner kroner og omfatter også forstøvere, sug og hostemaskiner.

Tekst: Marit Aschehoug Foto: Produsentene

Hvem som har fått anbudene for CPAP-masker, varierer og er oppgitt i rangert rekkefølge (se liste under). Avtalen for CPAP og masker gjelder fra 1. april 2021 til 31. mars 2023, med mulighet for forlengelse i ett år av gangen i maksimalt to år. Det betyr at alle som får diagnosen søvnapné og skal behandles med CPAP, får en ResMed-maskin.

Bilde av en mann med apnéskinne i munnen.
Narval apnéskinne har vunnet anbudet for apnéskinner. Den tilpasses enten ved avtrykk av munnhulen/tennene eller ved skanning.

To utgaver av CPAP

Den vanlige CPAP’en heter AirSense 10 Autoset og finnes i en standard utgave i sort og en utgave for kvinner i hvitt. Den for kvinner har en litt annen pusterytme enn standardmodellen. Begge apparatene ligger i listen til Sykehusinnkjøp HF og kan bestilles av sykehusene. Men det er enkelte sykehus som ikke ønsker å ha flere modeller og velger derfor bare å føre en av variantene. Når det gjelder bipap og Vpap er det også ResMeds maskiner som gjelder. Lumis er valgt inn i kategoriene Bilevel PAP uten avansert alarm og Bilevel PAP med utvidede funksjoner. Det er også en kategori for Adaptiv Servoventilator, og her er det AirCurve 10 CS Pacewave som er inne i avtalen.

Apneskinnen Narval

Søvnapnéskinnen Narval CC er førstevalget i nasjonalt anbud som startet opp 1. juni 2021. Dette er en avtale som gjelder i 2 år, med mulighet for forlengelse 1+1 år. Narval CC fremstilles både ved tradisjonelt avtrykk av munnulen/tennene og ved skanning av munnhulen. Som leverandør av apnéskinne, ber ResMed om at tannleger som har spørsmål eller lite erfaring med Narval CC tar kontakt for nødvendig opplæring og kvalitetssikring.

Oversikten over alle de forskjellige maskene ligger i prioritert rekkefølge på Sykehusinnkjøps nettsider. Avtalene for masker er ettårige med årlige minikonkurranser og rerangering, med mulighet for å tilby nye produkter. Når en pasient skal få tilpasset maske, så må sykepleieren begynne øverst på listen. Det er ca 15 masker i nese- og helmaskekategoriene, og 7 i nesepropper. Disse er evaluert etter kvalitet og pris og legges i rangert liste. De øverste på listen er de som først bør velges, og om disse ikke tilfredsstiller pasientens behov kan man prøve de som er lavere rangert.

Unntak fra rekkefølgen på listen er om den øverste masken på listen ikke har tilstrekkelig god passform til pasienten for optimal behandling. Eller om den øverste masken skaper uforholdsmessige store tekniske vanskeligheter ved bruk sammen med aktuelle behandlingsapparat. Om den masken som står øverst på listen for eksempel er utsolgt, kan man velge lenger nedover på listen.

Ikke er på listen?

Inntil 10 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen, i en periode begrenset oppad til seks måneder.

Se hele oversikten med bilder her https://online.flippingbook.com/view/746638246/12/

  • Ventilerte nesemasker i rangert rekkefølge
  • Ventilerte neseputemasker i rangert rekkefølge
  • Ventilerte helmasker i rangert rekkefølge

(Publisert 12/06/22 Utg. 2 2021 https://online.flippingbook.com/view/746638246/12/)