28. mai 2024

Medlemsblad siden 1993

Foreningen kom ut med ett medlemsblad i én enkelt utgave i 1980, men siden 1993 har bladet Somnus kommet ut regelmessig.

Analogt bilde av Arne og Olaf som sitter konsentrert ved et bord med papirer foran seg.
Arne Sandum (til venstre) var den første redaktøren i Somnus, fra 1993. Her på møte med styremedlem Olaf Øyslebø.
Bilde av 2018-utgaven av Somnus med Hank von Helvete på forsiden med en CPAP.
Somnus har skiftet drakt flere ganger opp gjennom årene. Fra 2003 – til slik det så det ut første gang Somnus kom som ren e-avis i 2018.

I 1993 sendte redaktør Arne Sandum ut fire numre. Senere har Jógvan H. Gardar og Marit Aschehoug vært redaktører, i tillegg til at bladet kom ut i en periode uten redaktør.

I 2013 fikk dessuten Søvnforeningen nye nettsider. Fra og med 2018 kommer Somnus ut i elektronisk utgave.

Posten har økt portoen kraftig gjennom en årrekke, papirprisen gikk også opp, og resultatet var at trykk og porto tok halve budsjettet til Somnus.

– Det viktigste i Somnus er innholdet, ikke papiret, skrev redaktør Marit Aschehoug i siste utgave av Somnus på papir.

Du kan lese mer om historien til Søvnforeningen og Somnus ved å trykke på stikkordet nederst på siden «Søvnforeningens historie» eller følge linken HER.

(Publisert 21/06/22 Utg. 3 2020 https://online.flippingbook.com/view/54480/34/)