28. mai 2024

Medlemstallet øker

Søvnforeningen har doblet medlemstallet på to år. – Men søvn har dessverre lav status i helsevesenet, sier leder Pål Stensaas.

Stensaas er stolt av arbeidet som foreningen gjør. Det fortalte han på et årsmøte i forkant av en mestringshelg med solid deltagelse.

God deltagelse

– Deltagelsen på årsmøtet og mestringshelgen gir oss som daglig jobber frivillig for foreningen, en enorm vitamininnsprøytning og inspirasjon til å stå på videre. Jeg er på mange måter stolt av det arbeidet vi gjør og av innsatsen til hele styret, sier han.

Søvnforeningen kuttet kontingenten i år. Sammen med økt aktivitet har det gitt resultat. – Vi har 1447 medlemmer. Det er en dobling i løpet av to år, forteller Pål Stensaas.

Han er da også klar på at behovet er stort for en medlemsorganisasjon som Søvnforeningen. – Søvn er en bærebjelke for menneskers helse. Sover vi dårlig, er det stor fare for at livet blir kortere, sier han.

Lav status

Søvnforeningslederen kritiserer at det blir gjort lite for å rette på kompetansemangelen og at legestudenter kommer ut med bare to timers utdannelse i søvn. Han viser til at blant andre Folkehelseinstituttet har påpekt at søvn har lav status i helsevesenet.

– Det koster samfunnet milliarder av kroner at søvnfeltet er stemoderlig behandlet. Pasienter med ubehandlede, alvorlige søvnsykdommer klarer ikke å gjennomføre utdannelsesløpet, havner utenfor i arbeidslivet, blir sosialt isolerte og får følgesykdommer som mentale lidelser, hjerte- og karsykdommer og diabetes, sier Pål Stensaas.

Yngre styre

Styret i Søvnforeningen er utvidet fra fem til seks medlemmer. Det er gjort for å få med en ungdomsrepresentant i styret – nærmere bestemt Maren Lindberg. Også Rita Hammer er ny i styret etter å ha gjort en kjempeinnsats for å få etablert ungdomsrådet.

Dermed består styret av leder Pål Stensaas, nestleder Tom Ørbech, sekretær Marit Aschehoug, styremedlemmene Rita Hammer, Arild Sørensen og Maren Lindberg og varamedlemmene Torunn Figenschou, Marita Bjerke, Knut Bronder, Einride Berg og Janiche Henden.

Tekst og foto: Georg Mathisen

De styrer Søvnforeningen etter årsmøtet. Foran Arild Sørensen (fra venstre), Tom Ørbech, Pål Stensaas og Marit Aschehoug. Bak Rita Hammer (fra venstre), Knut Bronder, Torunn Figenschou og Marita Bjerke.

De styrer Søvnforeningen etter årsmøtet. Foran Arild Sørensen (fra venstre), Tom Ørbech, Pål Stensaas og Marit Aschehoug. Bag Rita Hammer (fra venstre), Knut Bronder, Torunn Figenschou og Marita Bjerke.