17. april 2024

Papirkaos med Metamina og Attentin

Pasientene er forvirret og legene sliter. Men rotet med bytte fra Metamina til Attentin handler «bare» om byråkrati – selve medisineringen er like trygg.

Tekst: Georg Mathisen

Attentin-pilleboks.
Den er på vei inn, og de fleste som har gått på Metamina, må regne med å bytte etterhvert.
 • – Farmasøyten sier at Metamina ikke finnes i Norge lenger, og at jeg må ha ny resept fra behandlende lege for å bytte til Attentin.
 • – Jeg har hentet ut første eske Attentin. Man trenger ikke ny resept, ei heller søke Helfo på nytt.
 • – Jeg har tatt ut Metamina, og farmasøyten mente at jeg kan ta ut Attentin på samme resepten.
 • – Nevrologen ringte farmasøyt for å dobbeltsjekke, og jeg fikk ny resept på Metamina.
 • – Legemiddelverket bekrefter at Metamina ikke lenger tas inn i Norge. Avsnittene over er erfaringer fra narkolepsi-pasienter som har brukt Metamina. Blir du forvirret? Det har du all mulig grunn til. Hva verre er: Det er legene og farmasøytene, også. Knut Hallvard Bronder på det nasjonale kompetansesenteret NevSom innrømmer at også ekspertene der har klødd seg i hodet. Men forklaringen hans viser at selv om forvirringen er stor, er det ikke dramatisk.

Riktig behandling

Også i de tilfellene der legene og farmasøytene er usikre, får du som er avhengig av denne behandlingen, den behandlingen du skal. Metamina og Attentin inneholder nemlig det samme virksomme stoffet. Men de to legemidlene har havnet på forskjellige steder i helsebyråkratiet. Metamina har nemlig ikke vært forhåndsgodkjent i Norge. Dermed har legen måttet søke om godkjennelse for å få skrive det ut. Attentin, derimot, fikk denne godkjennelsen fra 1. desember.

Andre regler

– Det betyr andre utleveringsregler enn der hvor man må søke om individuell godkjenning. Selv om preparatene kan være like, er det to forskjellige refusjonssystemer som kommer inn, og det medfører at man må ha nye resepter, forklarer Bronder. Når slikt skjer, fører det gjerne til at det medikamentet som ikke har godkjennelse, litt etter litt kommer til å bli byttet ut.

– For legen vil det føre til at han påtar seg ekstra ansvar ved å skrive ut et preparat som er utenfor godkjenningsområdet, mens for det nye har staten sagt at dette er et trygt preparat, sier Bronder.

Lett å bytte

Metamina pilleboks.
Metamina finnes fremdeles, men legene tar på seg større ansvar ved å skrive det ut.

Det er ikke mer komplisert enn at om du har resept på Metamina, skal legen kunne bytte til Attentin på samme måte som du ellers fornyer resepten. Bronder forteller at det er en viss forskjell i virkningen, på den måten at Attentin skal virke over litt annen tid enn Metamina, men i de fleste tilfeller kan de byttes.

– Enkelt sagt er det kommet et nytt preparat, men så er det kompliserende med alle Nav-reglene. For å gjøre det veldig enkelt: Uansett hva du har fått før som inneholder deksamfetamin, så vil det være enklere for det offentlige at du går over på Attentin nå, men det kan ikke foregå automatisk, sier Knut Hallvard Bronder.

Attentin-reglene

 • Deksamfetamin (Attentin) til pasienter over 18 år:
 • Legen kan etter en samlet vurdering forskrive Attentin utenfor godkjent indikasjon («off label») til pasienter over 18 år.
 • At pasienten er eldre enn 18 år er ikke grunn til å velge ett av de uregistrerte legemidlene med deksamfetamin (som Metamina og Dexamfetamine) i stedet for Attentin.
 • For pasienter over 18 år kan legen søke HELFO om individuell stønad (§3a) for Attentin. HELFO krever i utgangspunktet at pasienten har forsøkt Ritalin kapsler eller andre depotformuleringer av metylfenidat.
 • Hvis pasienten allerede har et vedtak for Metamina eller Dexamfetamine, gjelder dette automatisk for Attentin. Bruk av uregistrerte legemidler med deksamfetamin: (som Metamina og Dexamfetamine)
 • Godkjenningsfritak på Metamina eller Dexamfetamine som allerede er innvilget, har vanlig gyldighet.
 • Dersom det foreligger en særlig medisinsk grunn for å bruke Metamina eller Dexamfetamine, kan legen søke om godkjenningsfritak og individuell stønad. Legen må forklare hvorfor pasienten ikke kan bruke godkjent legemiddel (Attentin).
 • At pasienten er over 18 år er ikke en holdbar begrunnelse for å velge et annet legemiddel enn Attentin. RÅD TIL APOTEK De ulike legemidlene som inneholder deksamfetamin er ikke byttbare i apotek. Dersom pasienten skal skifte fra et uregistrert preparat til Attentin, må legen skrive ny resept. (Fra Legemiddelverkets reseptnytt)

(Publisert 18/08/22 Utg. 1 2016 https://online.flippingbook.com/view/517053654/28/)