28. mai 2024

Søvnmangel koster 5600 milliarder

Mangel på søvn koster samfunnet flere tusenmilliarder kroner. Det er mot lærere og skoleelever det må settes inn tiltak. I fem land alene – USA, Canada, Japan, Storbritannia og Tyskland – fører for lite søvn til at samfunnet kaster 5600 milliarder kroner ut av vinduet. Det viser en studie fra tankesmien Rand Corporation.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Barn som gjesper.
Flere prosjekter forsøker å lære barna hvor viktig det er å sove, og å lære lærerne å lære barna hvor viktig det er å sove. I Japan og Sør-Korea sover barna aller minst. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Produktivitet og IQ

Søvn går ut over produktiviteten på arbeid. Det kommer i tillegg til kjente og dyre helseproblemer: Fedme, stillesitting, dårligere mental helse og tidligere død. Hadde de som sover under seks timer om natten bare i USA, kommet opp på mellom seks og sju timer, ville det tilført økonomien nesten 2000 milliarder kroner.

– Søvn henger sammen med IQ og med hvordan du gjør det i matematikk og språk. Hvordan kan det ha seg at vi vet så mye, men er i stand til å gjøre så lite? spør Reut Gruber. Den kanadiske psykiateren er førsteamanuensis ved McGill-universitetet i Montreal.

Sleepy Steven og CSI

Hun forteller om forsøk med å lære opp barn i løpet av de seks første skoleårene. Historiefortelling med «Sleepy Steven» til første- og andreklassingene. I tredje og fjerde er det snakk om tegneserier – superhelter som sliter med superkreftene fordi de ikke sover. Femte- og sjetteklassingene får leke detektiver i CSI, «critical sleep investigators».

– Etter seks uker viser det seg at barna sover lenger og mer effektivt. Karakterene i matematikk, engelsk og gym forbedret seg kraftig, forteller Gruber. En tredjedel av kanadiske barn og ungdommer sover mindre enn anbefalt. Helsesøster og førstelektor Nina Misvær på Høgskolen i Oslo og Akershus etterlyser helsesøster som bidragsyter. – Det ville vært et åpenbart partnerskap, istemmer Reut Gruber.

Gruber som taler i mikrofon.
Mer søvn gir høyere IQ og bedre karakterer i matematikk, språk og kroppsøving, forteller Reut Gruber.

Sosialt jetlag

 Illingworth som taler.
Gaby Illingworth har lært britiske tenåringer å sove nok.

– Lærerne roper på søvnutdannelse, mener Gaby Illingworth. Oxford-forskeren bruker begrepet «sosialt jetlag» om ungdommer som sover altfor lite om natten før hverdagene.

Hun har studert britiske 14- og 15- åringer og konstaterer at søvntiltakene må handle mer om fordelene de har: «What’s in it for me»-tilnærmingen. 96 prosent av dem sier selv at de gjerne vil sove lenger. Etter ti halvtimesleksjoner hadde 52 prosent av dem løftet seg ut av gruppen som sover for lite. Aller minst sover barna i Japan og Sør-Korea.

(Publisert 11/08/22 Utg. 4 2017 https://online.flippingbook.com/view/935544/4/)