18. april 2024

Allergisk reaksjon ved bruk av apnéskinne

Langvarig behandling med søvnapnéskinner er godt undersøkt i vitenskapelige studier. De viser god effekt mot snorking og pustestopp, og det har fremkommet få bivirkninger. Men i Norsk TannlegeTidende 2021 omtales et tilfelle av bivirkning av apnéskinne.

En kvinne i 60-årene ble henvist til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer for utredning av en mulig allergisk reaksjon i munnhulen i forbindelse med bruk av en søvnapnéskinne. Pasienten hadde tidligere fått påvist allergi mot nikkel og og flere andre allergier. Pasienten var plaget av tretthet og var blitt henvist av fastlegen til Senter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssjukehus.

Kraftig reaksjon

Der ble det konstatert patologiske pustestopp under søvn. Hun fikk derfor tilpasset en apnéskinne. Etter å ha brukt skinnen i en uke, fikk pasienten symptomer fra munnhulen. Det oppstod sår på tungen, sår på tannkjøttet og svie i munnen. Plagene tiltok, og som en følge av dette, sluttet hun å bruke skinnen. Først etter sju dager følte hun seg bra igjen. På dette tidspunktet trodde pasienten at symptomene fra munnen hadde sin årsak i noe hun hadde spist. Hun tok derfor skinnen i bruk igjen, men etter to dager fikk hun en ny kraftig reaksjon.

(Publisert 05/06/22 https://online.flippingbook.com/view/746638246/38/)