17. juni 2024

Du beholder førerkortet – med legeattest

Det blir fremdeles lov til å kjøre bil om du har narkolepsi eller søvnapné. Men du må gå ofte til legen for å få attest, og narkoleptikere får ikke lov til å kjøre lastebil og buss.

Tekst: Georg Mathisen

Illustrasjonsbilde av en person som kjører bil på veien.
Førerkortreglene er svært forskjellige fra de første forslagene som ble presentert. (Foto: Shutterstock)

Er du påtrengende søvnig når du kjører bil? Da kjører du ulovlig og må ta en pause, uansett om du har diagnose eller ikke. Slik er det også hvis du plutselig kan falle i søvn på grunn av sykdom. Men hvor går grensen? Nå er det klart, etter lange utredninger og store endringer i forslagene.

Teller pustestopp

Legen skal vurdere påtrengende søvnighet, kjøreuhell og – hvis du har søvnapné – hvor ofte du har pustestopp. At kravet til å ha førerkort ikke er oppfylt når du kan falle i søvn eller er svært søvnig, gjelder uansett søvnsykdom. Men for apné og narkolepsi er kravene enda tydeligere spesifisert.

For søvnapné handler det om å telle pustestopp eller nesten-pustestopp – altså AHI (apné-hypnopnéindeks). Søvnforeningen har kritisert det, og stiller seg bak kritikk fra søvnspesialistene Harald Hrubos-Strøm og Gunnar Einvik. De mener det er galt at pustestopp-tellinger skal avgjøre om en sjåfør egner seg bak rattet eller ikke. Det er ikke Helsedirektoratet enig i.

– Helsekravene bygger på et EUdirektiv, skriver avdelingsdirektør Bente Moe i et svar til foreningen. Det betyr at «moderat OSAS» er AHI mellom 15 og 29, mens AHI over 30 betyr «alvorlig OSAS» (OSAS står for obstruktivt søvnapnésyndrom).

Attest hvert år

I førerkortreglene er moderat og alvorlig apné slått sammen. Har du mer enn 15 pustestopp i timen, så må du ha legeattest

– attest fra «relevant spesialist». Legen må bekrefte at du har kontroll på symptomene og følger råd og anbefalinger fra legen. Kontroll på symptomene, det vil for eksempel si at du bruker CPAP eller bittskinne og at behandlingen virker. Attesten må fornyes hvert tredje år for personbil, motorsykkel og traktor. Hvis du vil beholde førerkortet på buss eller lastebil – inkludert lett lastebil, (i Norge er klasse C1) så må du få ny legeattest hvert eneste år.

Trafikkuhell

Har du vært involvert i trafikkuhell, så kreves det at legen utreder deg på nytt før du kan få ny attest. Da bør du slutte å kjøre «inntil tilstanden er under kontroll», skriver Helsedirektoratet i veiledningen sin til reglene. Der står det også at allmennleger skal henvise til egnet undersøkelse der fastlegen ikke kan bringe symptomene under kontroll.

Reglene tar ikke hensyn til den svært lange ventetiden på å få en søvnutredning. Hvis de blir praktisert strengt, risikerer du faktisk at helsemyndighetene sørger for at du mister førerkortet fordi de samme helsemyndighetene ikke klarer å tilby noen søvnutredning før det har gått i de verste tilfellene mer enn et år.

Mister lastebil-lappen

Har du narkolepsi, så blir det enda strengere krav til legeattest. Der må «behandlende spesialist» bekrefte at du har «oppnådd stabil fase med god funksjon». Du må få ny attest hvert år. Det gjelder bare personbil, varebil, motorsykkel og traktor. Har du førerkort på lett eller tung lastebil eller buss, så mister du det fra og med 1. juli i år.

(Publisert 14/08/22 Utg. 2 2016 https://online.flippingbook.com/view/517122075/18/)