18. april 2024

200 forsikringssaker årlig gjelder ulykker bilisten som sovnet

200 forsikringssaker årlig gjelder ulykker der bilisten har sovnet. – Dette er bare toppen av isfjellet. Det er store mørketall fordi mange ikke innrømmer at de har sovnet bak rattet, mener Gjensidige.

En bilist som gjesper bak rattet.
200 forsikringssaker årlig gjelder ulykker der bilisten har sovnet.

En undersøkelse forsikringsselskapet gjorde tidligere i sommer viste at nesten halvparten av norske bilister har opplevd farlige situasjoner i trafikken, fordi de har vært trøtte bak rattet, skriver ABC-nyheter. Beregningen som gjelder for hele forsikringsbransjen, viser at inntil 200 forsikringssaker hvert år skyldes at bilisten har duppet av bak rattet. Når sjåføren sovner skjer både møteulykker og utforkjøringer, som er de alvorligste ulykkene.

Ifølge Statens vegvesen koster søvnulykker omtrent ett menneskeliv per uke i Norge. Å kjøre når man er veldig trøtt og sliten er forbudt. Og i tillegg til de menneskelige lidelsene slike bilulykker medfører, gir det en reduksjon i erstatningen om man sovner under kjøringen uten at det har medisinske årsaker.

Ifølge Statens vegvesen har trøtthet vært medvirkende årsak til 14 prosent av alle dødsulykker i trafikken i Norge de siste ti årene. Gjensidige alene har det siste året hatt 50 saker med avkortning. I gjennomsnitt er reduksjonen i erstatning på 20 prosent, men avhenger i hver enkelt sak av alle risikofaktorer og skadestørrelsen. 24 timer uten søvn tilsvarer én i promille.

Søvnulykker koster omtrent ett menneskeliv per uke i Norge. Når føreren sovner skjer møteulykker og utforkjøringer. Det er de alvorligste ulykkene. Det er forbudt å kjøre når man er trøtt og sliten.

(Publisert 20/08/22 Utg. 3 2015 https://online.flippingbook.com/view/517199943/22)