2. juli 2024

Enda ikke narkolepsi-tall

Fortsatt er det for tidlig å si hvor mange som fikk narkolepsi som følge av svineinfluensa-vaksinen, Pandemrix. Men fra og med 2014 stupte tallet på nye narkolepsi-diagnoser tilbake til nivået fra før 2009.

Tekst: Georg Mathisen

Nærbilde av Heier som taler til publikum.
Ennå er ikke narkolepsi-tallene klare, forteller Stine Knudsen Heier.
Nærbilde av Partinen som taler til publikum.
De fremste medisinske tidsskriftene i verden refuserte forskning som viste negative effekter av Pandemrix-vaksinen, forteller Markku Partinen.

– Variasjonen er enorm, og noen blir diagnostisert veldig sent, konstaterer Nevsom-forskningsleder Stine Knudsen Heier. På det nordiske narkolepsiseminaret la hun frem ferske tall om narkolepsi i Norge.

– Det er betydelig forsinkelse i diagnostisering og rapportering, og det er for tidlig å komme med noe endelig tall, fastslår Heier.

– Den økte risikoen for å få narkolepsi etter vaksinen er trolig over, men mange pasienter som har fått diagnosen etter 2013, er trolig rammet før 2010, sier professor Markku Partinen ved universitetet i Helsinki.

Han forteller om store problemer de første årene med å få publisert Pandemrix-forskning: Toneangivende tidsskrifter som The New England Journal of Medicine og The Lancet refuserte artikler som viste negative effekter fra vaksinen, forteller Markku Partinen.

Les flere saker i Somnus fra Nordic Narcolepsy Symposium nedenfor eller trykk linken HER.

(Publisert 24/06/22 Utg. 1 2020 https://online.flippingbook.com/view/483289/8/)