18. april 2024

Margaret Sandøy Ramberg æresmedlem

Margaret Sandøy Ramberg er æresmedlem i Søvnforeningen – styreleder Pål Stensaas overrakte det synlige beviset.

Tekst og foto: Georg Mathisen

En av seks har duppet av eller sovnet bak rattet. 500 000 nordmenn har en eller annen form for søvnproblem uten å være utredet for det.

Æresmedlem

Stensaas gjorde seg nesten skyldig i en bommert da han gjorde kjent at Margaret Sandøy Ramberg er utnevnt til æresmedlem i Søvnforeningen. – Du må ikke komme med overraskelser til oss som har narkolepsi! irettesatte Ramberg da hun tok imot hederen.

Ramberg som får overrekket bevis, blomster og sekk av Stensaas.

– Margaret har satt sitt preg på foreningen i alle år. Hun har deltatt i alle faglige fora og var likeperson før begrepet ble oppfunnet, sier Pål Stensaas.

– Følg opp!

Margaret Sandøy Ramberg var tilbake på årsmøtet etter noen års fravær. – Jeg havnet i den gjengen som har hjerteinfarkt, og hjertet nøyde seg ikke med ett, så jeg hadde en hastig sorti fra styret, forteller hun.

– Dette har vært moro. Det har vært en kamp å få helsemyndighetene til å skjønne at det i det hele tatt finnes noe som heter søvnsykdommer. Men det har skjedd en rivende utvikling, sier hun.

– Kampen for erstatning er ikke over. Jeg ber på mine knær om at dere må følge opp dem som har fått livene sine snudd opp-ned, enten det er på grunn av narkolepsi, idiopatisk hypersomni eller en annen, sjelden sykdom, sier Margaret Sandøy Ramberg.

Stensaas gjenvalgt

Møteleder Gunnar Kviebakk loset foreningen gjennom et raskt og historisk årsmøte. Dette var første gangen alle medlemmene i Søvnforeningen kunne møte på årsmøtet, uten at det var lokalforeninger som valgte delegater. Pål Stensaas fortsetter som leder i foreningen. I styret har han ellers med seg kasserer Gunnar Kviebakk (ny), sekretær Marit Aschehoug (ikke på valg) og styremedlemmene Janiche Henden (ikke på valg) og Knut Bronder (ny). Varamedlemmer: Marita Bjerke, Torunn Figenschou og Trude Wabakken.

(Publisert 08/08/22 Utg. 2 2018 https://online.flippingbook.com/view/993000/36/)