28. mai 2024

Narkolepsipasienter: Bestill medisiner før 1/2 2021

Fra 1. februar overføres finansieringsansvaret for legemidler til behandling av narkolepsi til de regionale helseforetakene og du må til spesialist. Hva betyr dette for pasientene?

Tekst: Marit Aschehoug

Illustrasjonsbilde av noen som skriver ut en resept.

– Det betyr at etter 1. februar neste år kan ikke lenger fastlegen din skrive ut medisinene dine. Det må en spesialist gjøre. Du får ikke lenger medisinene dine på blå resept, du får dem på såkalt H-resept fra spesialisten. Dette kan by på problemer for mange pasienter, sier nestleder Knut Bronder til SOMNUS.

– Veldig mange narkolepsipasienter får nettopp medisinene fra fastlege og for å komme til spesialist er det lang ventetid. Slike resepter gis bare for ett år av gangen. Dessuten er medisinlisten de vil overføre basert på medisiner fra 2013. Det skjer en rivende utvikling av medisiner mot hypersomnier. Det er derfor nødvendig at alle typer, både nåværende og fremtidige medisiner, tas med over til helseregionene. Det er lurt å ha resepter klare før 1. februar på alt du trenger av medisiner. Slik at du har en stund fremover. Du bør også begynne å bestille time hos nevrolog allerede nå, sier Knut Bronder.

Ikke spurt

– Søvnforeningen er ikke blitt spurt, forteller styreleder Pål Stensaas. – Vi var ikke listet opp blant høringsinstansene og det var bare flaks at vi oppdaget høringen. Det var etter fristen, men vi sendte inn et høringssvar så snart vi kunne. Det er ikke tatt med i listen over høringssvar, sier Stensaas.

– Vi har derfor skrevet til Stortingets Helse- og omsorgskomité og bedt dem utsette dette minst ett år og utrede dette mye bedre. For det første kan de ikke bare flytte narkolepsi, de må eventuelt ta med alle hypersomniene, idiopatisk hypersomni og Kleine Levine. For det andre kan de ikke bare lempe denne pasientgruppen over til spesialisthelsetjenesten. Det er ikke nok kompetente nevrologer i Norge, sier Stensaas.

Overført

Finansieringsansvaret for en rekke legemidler er overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene i perioden 2006-2020. Overføringene omfatter legemidler der det er klart at både initiering, evaluering og avslutning av pasientens legemiddelbehandling styres av en lege i spesialisthelsetjenesten. Stortinget har sluttet seg til forslagene i Prioriterings-meldingen, og at finansieringsansvaret følger behandlingsansvaret. Flere legemidler flyttes fra blåresept-ordningen til de regionale helseforetakene.

Formålet med å gi de regionale helseforetakene finansieringsansvaret er at finansieringsansvaret bør følge behandlingsansvaret, som defineres av følgende kriterier:
a) initiering, evaluering og avslutning av behandlingen styres av lege i spesialisthelsetjenesten eller
b) inntak eller tilførsel av legemidlet krever fysisk overvåkning eller beredskap av spesialisthelsetjenesten eller
c) inntak eller tilførsel av legemidlet krever utstyr som i all hovedsak besittes av spesialisthelsetjenesten.

Legemidler som overføres:

Helsedirektoratet har tatt utgangspunkt i legemidler med utgifter i folketrygden og foreslår overføring av finansieringsansvar for følgende legemidler:
■ Alle legemidler med virkestoff modafinil (og tilhørende ATCkode N06BA07) som har hovedbruk behandling av overdreven søvnighet assosiert med narkolepsi.
■ Alle legemidler med virkestoff natriumoksybat (og tilhørende ATC-kode N07XX04) med hovedbruk behandling av narkolepsi med katapleksi.

Alle må til spesialist

Helsedirektoratets vurdering av finansieringsansvar: Ved behandling av narkolepsi vil initiering, evaluering og avslutning av behandlingen styres av lege i spesialisthelsetjenesten og modafinil og natriumoksybat oppfyller derfor kriteriene for at finansieringsansvaret plasseres hos de regionale helseforetakene.

Legemidler på h-resept

  • Når du behandles på sykehus, har sykehuset ansvar for å finansiere de legemidlene du får under behandlingen. Sykehuset har også ansvar for legemiddelbehandling som skjer utenfor sykehus. Dette kalles forskriving på h-resept. Det er forskriving på h-resept når ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:
  • Start, evaluering og avslutning av behandlingen styres av en lege i spesialisthelsetjenesten.
  • Inntak eller tilførsel av legemidlet krever fysisk overvåkning eller beredskap av spesialisthelsetjenesten.
  • Inntak eller tilførsel av legemidlet krever utstyr som i hovedsak kun finnes hos spesialisthelsetjenesten Oppdatert oversikt over hvilke legemidler det gjelder, finnes i vedlegg til blåreseptforskriften § 1b annet ledd. Noen legemidler som omfattes av kriteriene over, finansieres allerede over blåreseptordningen. Ansvaret for å finansiere disse legemidlene vil trolig bli overført til sykehusene.

Hvilke leger kan forskrive legemidler på h-resept?

Det er de regionale helseforetakene som avgjør hvilke leger som kan rekvirere legemidler på h-resept. Vanligvis vil det være:

  • sykehusleger ved helseforetak
  • sykehusleger ved private sykehus som har driftsavtale med regionale helseforetak
  • noen privatpraktiserende avtalespesialister som de regionale helseforetakene har godkjent.

Oppdatert informasjon om hvilke sykehus og avtalespesialister som kan forskrive h-reseptlegemidler er tilgjengelig i legenes og apotekenes system for behandling av resepter. H-reseptlegemidler kan hentes ut på alle apotek og vil vises i både reseptformidleren og i Legemidlertjenesten på Helsenorge.

(Publisert 20/06/22 Utg. 4 2020 https://online.flippingbook.com/view/765436/8)