17. april 2024

Ikke lett å finne ventelistene for søvnutredning

Det er ikke lett å finne ventelistene for søvnutredning. Her er en liten veiledning som kan gjøre det litt lettere å finne frem.

For å finne ut hvor lang ventetid det er for søvnutredning enten det gjelder søvnapné eller hypersomni, går man til nettsiden helsenorge.no. Litt nedpå siden ville man vanligvis finne en knapp med teksten Velg behandlingssted. Så måtte du via fysisk helse og øre nese hals til søvnutredninger. Da kom det opp lister med ventetider for alle sykehus som utfører slike tjenester.

Søk etter ventetider

For tiden er helsenorge.no mest preget av spørsmål og svar om virus og pandemi. Du kan logge deg inn med bank-ID og bestille legetimer, virustest eller finne svar på testen. Du kan sjekke medisinene dine og mye annet om helse din. Men hvis du skal finne ventelistene for søvnutredning, må du gå i søkefeltet og søke på ventetider. Der kan du finne denne lenken: https://tjenester.helsenorge.no/velgbehandlingssted. Her må du søke på ordet søvn og du får opp valg mellom søvnregistrering for søvnapné med polygrafi eller søvnregistrering avansert med polysomnografi.

Lengre ventetider

Ber du om polygrafi søvnapné får du opp 32 sykehus og behandlingstilbydere. Mange av sykehusene har ikke oppdatert tallene sine, andre har lengre ventetider på grunn av pandemien. Mange ørenesehals-spesialister i privat praksis har utstyr til søvnregistrering for søvnapné og de har offentlig avtale, så det koster bare noen hundrelapper. En av disse legene i Oslo, fortalte at han har én dags ventetid for en slik utredning. (Sentrum Øre Nese Hals). Du får påmontert utstyret og han leser av resultatet dagen etter. Utfordringen er at han ikke har avtale om å tilpasse CPAP eller maske. Så da blir pasienten henvist til å vente på time på poliklinikken på et sykehus. Det kan ta tid.

Du har rett til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser og behandlinger.

(Publisert 20/06/22 Utg. 4 2020 https://online.flippingbook.com/view/765436/8/)