28. mai 2024

Neppe ekstra koronafare

Pasienter med narkolepsi og hypersomnier er neppe mer utsatt for koronavirus enn andre. Apotekene har medisiner og begrenser utlevering til tre måneders forbruk, og søvnapné-pasienter må vaske CPAP-en ekstra nøye.

Tekst: Georg Mathisen

Tegning som skal illustrere koronaviruset. Virus-baller i rødt med lilla pigger.

Koronaviruset påvirker hele samfunnet. Kunnskapen og rådene endrer seg fra dag til dag, men det ser ikke ut til at viruset er farligere for søvnsyke enn for andre. Sjekk Søvnforeningens nettsider for oppdatert informasjon www.sovnforeningen.no.

Pasienter med narkolepsi eller hypersomnier er ikke mer utsatt for koronaviruset enn andre. I hvert fall ikke etter rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI) å dømme, og foreløpig har ikke søvnspesialistene kommet frem til noe annet. FHI trekker frem de som er eldre enn 65 år, de som har kroniske sykdommer som hjertekarsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft eller høyt blodtrykk og muligens de som røyker, som grupper med høyere risiko hvis de blir koronasmittet.

Sier lite om søvn

Det er mulig at personer med nedsatt immunforsvar også har økt risiko for at koronasmitten skal bli farlig. Men legemidler som Concerta, Modafinil og Xyrem har ikke noen kjent immundempende effekt. Folkehelseinstituttet kan ikke si noe konkret om søvnsykdommer og korona og henviser bare til sine egne nettsider.

Legemiddelbegrensninger

Heller ikke Legemiddelverket har tid til å gi Somnus svar på om det blir nok legemidler til alle som trenger dem hele tiden. Men både statlige myndigheter og Apotekforeningen advarer mot hamstring. Apotekene har fått pålegg om mild rasjonering: Ingen skal få utlevert mer enn tre måneders forbruk av legemidler på blå resept. Det skal hindre hamstring og redusere faren for legemiddelmangel.

Apotekforeningen understreker at ingen som er smittet eller i karantene, skal gå på apoteket. Hvis andre skal hente medisin for deg, må vedkommende ha med seg fullmakt.

(Publisert 24/06/22 Utg. 1 2020 https://online.flippingbook.com/view/483289/4/)