28. mai 2024

NK ble NevSom

Fredag 13. mars klokken 13 ble NevSom offisielt åpnet. Ulrik Sverdrup fra Helse Sør-Øst sto for dagens høytidelige høydepunkt da han klippet snora.

Tekst og foto: NevSom

Sverdrup som klipper en rød snor.
Ulrik Sverdrup fra Helse Sør-Øst klippet snora.

Nasjonal kompetanseenhet for Autisme og Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi er blitt til ett senter. Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, med kortformen NevSom, er senterets nye navn. Senterleder Britta Nilsson kunne fortelle at sammenslåingen har gått over forventning bra.

– Men det er ikke bare NevSom som er nytt i bygg 31, annonserte Nilsson. Her er det flere nye ting på gang, NevSom har fått et søvnlaboratorium der det skal forskes på narkolepsi. To doktorgrader er under arbeid, med to forskjellige forskningsprosjekter.

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier eies av Helse Sør-Øst og er plassert i avdelingen Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser i Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Etablering av en nasjonal kompetansetjeneste medfører ikke sentralisering av pasientbehandling, men nasjonale medisinske kompetansetjenester kan likevel ved behov selv kunne drive pasientbehandling itilknyttet virksomheten.

(Publisert 24/08/22 Utg. 2 2015 https://online.flippingbook.com/view/517001349/32/)