28. mai 2024

Han lærer legene mer om søvn

Søvnspesialistene arbeider for å bli flere. I Argentina er det en viktig del av jobben for den søvnmedisinske foreningen å lære allmennlegene mer om søvn.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Bilde av Garay med alvorlig blikk innendørs.
Arturo Garay er president for den argentinske foreningen for søvnmedisin – her i en pause i foreningens høstmøte i Buenos Aires.

– Vi holder kurs både fysisk og på nett. Nå har vi lært opp 500 mennesker. Mange flere leger vet litt om søvnmedisin, men det er langt igjen, sier Arturo Garay.

Oppdaterer seg

Presidenten i den argentinske søvnmedisinske foreningen, AAMS, møter Somnus på det halvårlige møtet der medlemmene blir oppdatert om søvn og blant annet lungemedisin, psykiatri og nevrologi. Medlemmene er det bare 50 av. Men nå begynner kunnskapen å bli så stor at det er på tide å rekruttere flere, konstaterer Garay. Foreningen har vært i aktivitet siden 1995. Søvn er ikke en egen spesialitet i det argentinske helsevesenet: Her er medlemmene lungespesialister, nevrologer, øre-nese-halsleger eller andre som møter søvnsyke i det daglige.

Gratis CPAP

– Lungespesialistene gjør polysomnografi eller polygrafi. CPAP-ene som vi bruker her, er akkurat de samme som brukes i resten av verden, sier han, og nevner Philips og Resmed som eksempler på leverandører. I et land som har slitt økonomisk og som ikke har verdens største ressurser til helsevesenet, nyter pasienter med søvnapné likevel godt av gratis CPAP.

– Den offentlige helseforsikringen vår er ikke veldig god, men den dekker CPAP. I resten av Latin-Amerika er det vanskeligere. I Mexico, for eksempel, dekker ikke forsikringen CPAP. Og i Brasil er det mange mennesker som lider av søvnapné, men de må betale selv, forteller Garay. Faglig sett snakker han om et søvnmedisinsk miljø som holder høyt nivå på noen områder. Professor Daniel Cardinali er for eksempel spesielt kjent for arbeidet sitt med melatonin og kronobiologi, fremholder søvnpresidenten.

Mørketall

Mange av problemene i Argentina er akkurat de samme som i Norge. Og da snakker vi ikke bare om allmennleger som bør kunne mer om søvn: – Vi har store mørketall. Pasienter med søvnapné som ikke vet om det, forteller Garay.

– Men det blir raskt bedre. For ti år siden var det ingen som visste veldig mye om søvnapné. Nå skriver mediene mye om det. Det er viktig. Vi ser ofte at kona sender mannen på søvnsjekk etter å ha lest om søvnapné i mediene, smiler han.

Norsk parallell

Han håper på rask fremgang for helsevesenet generelt og søvnmedisin spesielt: – Vi arbeider innenfor alle felt av søvnmedisin med ressursene som et underutviklet land har, sier han, og snakker om depresjon, behandling med lys og om paralleller til norsk forskning med oransje briller for å hjelpe bipolare pasienter med døgnrytmen.

– Vi har noen veldig gode sykehus i Latin-Amerika, og spesielt fra São Paulo i Brasil kan vi lære mye, sier Arturo Garay.

(Publisert 07/08/22 Utg. 4 2018 https://online.flippingbook.com/view/545742/14/)