28. mai 2024

Nordisk forbrødring og seniorkompetanse

Det var ikke bare foredrag på Nordic Narcolepsy Symposium. Dagen før symposiet inviterte Søvnforeningen sine søsterorganisasjoner til middag og samtale om situasjonen etter Pandemrix-vaksinen i 2009. Tverrfaglige team og bedre informasjon var et ønske fra alle sammen.

Bilde av representantene som sitter rundt et bord på resturant og smiler mot kamera.
Søsterorganisasjoner som jobber for narkolepsipasienter. Felles middag førte til samtaler om felles utfordringer: Fra venstre rundt bordet: Matt O’Neill fra narcolepsy.org i England, Conni Landsted fra den danske narkolepsiforeningen, Knut Bronder fra Søvnforeningen, Santeri Rahkola fra Narkolepsiforeningen i Finland, Ulla Bendesen fra Dansk Narkolepsiforening og Marit Aschehoug fra Søvnforeningen. Madelen Wallenius fra den svenske narkolepsiforeningen var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Bronder som får en bukket blomster og smiler.
Knut Bronder fikk blomster av Stine Knudsen Heier fra NevSom. Bronder har vært spesialrådgiver på NevSom gjennom mange år.

Mer kunnskap om hypersomnier i førstelinjetjenesten er en utfordring i alle land. Spørsmålet om erstatning for vaksineskadene var også et felles problemområde.

Under symposiet var seniorekspertisen til stede: Ebba Wannag og Per Egil Hesla har begge hatt stor betydning for mange hypersomnipasienter. Det samme har Mona Skard Heier, men hun var ikke tilstede.

Under middagen etter første dag av symposiet takket Stine Knudsen Heier den første generasjonen av narkolepsiforskere i Norge.

– Vi står på deres skuldre, sa hun, om det arbeidet NevSom og andre nå gjør for pasientene med narkolepsi. Per Egil Hesla, Mona Skard Heier, Ebba Wannag, Knut Bronder og Kåre Gautvik ble hedret med blomster og tale for sitt viktige arbeid med narkolepsi.

Bilde av Hesla, Wannag og Bronder som star arm i arm og smiler mot kamera.
Seniorene i narkolepsiforskningen i Norge: Per Egil Hesla og Ebba Wannag sammen med mangeårig rådgiver på NevSom, Knut Bronder. Mona Skard Heier og Kåre Gautvik var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Les flere saker i Somnus fra Nordic Narcolepsy Symposium nedenfor eller trykk linken HER.

(Publisert 24/06/22 Utg. 1 2020 https://online.flippingbook.com/view/483289/10/)