3. juli 2024

Slik rammer narkolepsi

Den britiske narkolepsiforeningen har spurt pasientene selv om hvordan de opplever at sykdommen påvirker livene deres. Her er svarene.

Nærbilde av O'Neill som taler til publikum.
Mark O’Neill fra den britiske narkolepsiforeningen presenterer nedslående tall for hvordan sykdommen påvirker pasientene.
  • 88 prosent forteller at narkolepsi påvirker hvilke aktiviteter de kan gjøre.
  • 86 prosent forteller at narkolepsi påvirker muligheten til å tilbringe tid med venner.
  • 84 prosent forteller at narkolepsi påvirker mental helse og velvære.
  • 82 prosent forteller at narkolepsi påvirker hvilken type jobb de kan gjøre.
  • 79 prosent forteller at narkolepsi påvirker fysisk helse.
  • 76 prosent forteller at narkolepsi påvirker muligheten til å gjøre fremskritt i jobben.
  • 75 prosent forteller at narkolepsi påvirker hvor lang tid de bruker på å utdanne seg.
  • 70 prosent forteller at narkolepsi påvirker hvilken utdannelse og hvilke karakterer de oppnår.
  • 65 prosent forteller at narkolepsi påvirker forholdet de har til partneren sin.
  • 65 prosent forteller at narkolepsi påvirker muligheten til å bygge opp og bevare et forhold.

Les flere saker i Somnus fra Nordic Narcolepsy Symposium nedenfor eller trykk linken HER.

(Publisert 24/06/22 Utg. 1 2020 https://online.flippingbook.com/view/483289/10/)