17. juni 2024

Problemer med å levere CPAP-er

Resmed har problemer med å levere nok CPAP-er til norske pasienter. Det skyldes at konkurrenten Philips har trukket tilbake maskinene sine.

Tekst og foto: Georg Mathisen

CPAP-brukere opplever at behandlingshjelpemiddel-enhetene ikke har CPAP-er på lager lenger. Pasienter har opplevd å bli sendt hjem uten CPAP. Sykehusene prioriterer også reparasjoner selv om det betyr at pasienten må sove uten hjelpemiddelet.

Bilde av CPAP-maskiner.
Det er manko på CPAP-er på verdensmarkedet. Hvor mye det får å si for norske brukere, er det for tidlig å si.

Tilbakekalt

Foreløpig kan ingen si noe sikkert om hvor store leveringsproblemene kommer til å bli og hvor lenge brukerne kan risikere å måtte vente. Det hele skyldes hverken helsevesenet eller hovedleverandøren. Problemet er at Philips kalte tilbake eller advarte mot sine egne CPAP-er i slutten av juni. Lekkasjen fra lydisolerende skum i maskinene kan være skadelig. Dermed ble etterspørselen plutselig mye større hos de andre CPAP-produsentene rundt i verden. Det betyr at Resmed prøver å få levert til tidligere Philips-kunder parallelt med de avtalene som allerede er gjort.

Legene må vurdere

På Oslo universitetssykehus bekrefter pressevakt Anders Bayer at det er problemer:
– Det stemmer at det er meldt leveranseproblemer fra Resmed på grunn av høy etterspørsel fra mange land i etterkant av sikkerhetsmeldinger fra Philips, sier han. Ifølge Bayer er det foreløpig usikkert hvordan utstyrsmangelen vil påvirke sykehuset.

– Alle pasientansvarlige leger som har pasienter med dette utstyret, er informert. De skal vurdere hver pasient klinisk for eventuelt bytte av apparat, forteller Bayer.

Kjøper kanskje fra andre

Det samme sier Andreas Rystrøm, som er kategorisjef for behandlingshjelpemidler i Sykehusinnkjøp. Det er Sykehusinnkjøp som håndterer CPAP-innkjøpene på vegne av helseforetakene over hele landet.

– Resmed har informert helseforetakene og Sykehusinnkjøp om potensielle leveringsutfordringer på grunn av økt internasjonal etterspørsel etter CPAP-apparater. Per i dag er det ikke kommet melding til oss om vesentlige forsinkelser på leveringer fra Resmed, forteller han Somnus i slutten av juli. Rystrøm forteller at hvis leveringssituasjonen blir verre, kan det være aktuelt å supplere med å kjøpe inn CPAP-er fra andre leverandører.

Prøver å produsere mer

Den internasjonale PR-direktøren til Resmed, Jayme Rubinstein, lover å være åpen hvis det blir problemer med å levere til Norge.
– Selv om Resmed opplever veldig høy etterspørsel på grunn av tilbaketrekkingen til Philips, er vi fremdeles forpliktet til å oppfylle alle kontraktene våre, inkludert den med Norge, sier Rubinstein.

Konsernsjef Mick Farrell i Resmed har tidligere varslet forsøk på å øke produksjonen:
– Vi gjør alt vi kan for å øke produksjonen vår av søvn- og pustehjelpemidler slik at vi kan få dem ut til pasientene som trenger dem mest, skriver han i en melding på Resmeds egen hjemmeside.

(Publisert 03/06/22 Utg. 3 2021 https://online.flippingbook.com/view/484767151/12/)