4. juli 2024

Rekordutbetaling fra Pasientskdeerstatningen

Tallene fra Norsk Pasientskade erstatning (NPE) for 2014 viser en økning i erstatningsutbetalingene til pasienter og pårørende.

– Erstatningsutbetalingene viser at konsekvensene av feilbehandling er store. Arbeidet med å redusere tallet på pasientskader i helsetjenesten er svært viktig, først og fremst for å unngå unødvendig lidelse, men også av hensyn til de økonomiske kostnadene for samfunnet, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i års beretningen.

I fjor utbetalte NPE 1062 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende. I 2013 ble det utbetalt 946 millioner kroner. NPE tilkjente i tillegg erstatning til flere i fjor enn noen gang tidligere: 1504 erstatningssøkere fikk medhold i erstatningssaken sin, en økning på over seks prosent.

Svineinfluensavaksinen

NPE presenterer et narkolepsi eksempel: En gutt i skolealder ble vaksinert med Pandemrix mot svineinfluensa. Han utviklet søvnsykdommen narkolepsi etter vaksinasjonen. NPE har konkludert med at svineinfluensavaksinen har ført til at han utviklet narkolepsi. Saken har blitt vurdert av en spesialist i barnesykdommer.

I følge den medisinsk sakkyndige er det over veiende sannsynlig at guttens narkolepsi ble utløst av vaksinen Pandemrix. Blant annet det at han begynte å utvikle symptomer på narkolepsi forholdsvis kort tid etter at han ble vaksinert, tyder på at det er en sammenheng mellom Pandemrix-vaksinen og utviklingen av narkolepsi.

Både i Norge og i andre land er det funnet en klar overhyppighet av narkolepsi hos barn og unge mellom fire og 19 år som er vaksi nert med Pandemrix. Årsaken til den økte hyppigheten er foreløpig ukjent, men det pågår omfattende forskning for å få dette nærmere belyst.

NPEs vurdering av om vaksinen kan ha ført til narkolepsi, er blant annet basert på de foreløpige vurderingene norske myndigheter har gjort på bakgrunn av forskningsresultatene som finnes både i Norge og internasjonalt.

Gutten oppfyller de diagnostiske kriteriene for søvnsykdommen. Symptomene startet i løpet av et par måneder etter at han fikk vaksinen. Det finnes ingen annen, mer sann synlig årsak til at han fikk narkolepsi. Han har krav på erstatning.

(Publisert 25/08/22 Utg. 2 2015 https://online.flippingbook.com/view/517001349/30/)