28. mai 2024

Vant i Høyesterett etter vaksine

Dom i Høyesterett gir flere tro på erstatning etter narkolepsi. Men foreløpig vil ikke Pasientskadenemnda love ny praksis. – Denne saken er svært spesiell. Det handler om en mann som i 12-årsalderen fikk MS, som er en svært sjelden sykdom. Det er meget uvanlig at pasienter får denne sykdommen i så ung alder, sier Christiansen.

Tekst: Georg Mathisen

Inne i salen til domstolen.
En avgjørelse av disse dommerne i Høyesterett gir tro på at barn som hittil ikke har fått erstatning for narkolepsi etter Pandemrix-vaksinen, kan komme til å få det. (Foto: Jiri Havran. Bilder av dommerne er tatt av Sturlason)
Portrettbilder av Ringnes, Øie, Skoghøy, Kallerud og Tønder.

– Vi har stort håp om at de som har fått avslag, nå vil få erstatning, sier Lasse Ødegaard. han er far til ett av barna som fikk narkolepsi etter Pandemrix-vaksinen. Erstatning har ikke familien fått. Saken har ligget i påvente av en avgjørelse i Høyesterett.

MS etter vaksine

Nå har Høyesterett sagt sitt, og det endte med full seier for en ung mann som ble alvorlig syk etter en anbefalt vaksine. Torbjørn Kiil Karlsen fikk MS som 12-åring, kort tid etter at han ble vaksinert mot kusma, meslinger og røde hunder. Da han krevde erstatning, sa først Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og så Pasientklagenemnda nei.

Dermed gikk han til retten, og fikk medhold i både tingrett, lagmannsrett og nå også i Høyesterett. Høyesterett fastslår at staten måtte ha vist at en annen årsak enn vaksinen var mer sannsynlig for at Karlsen utviklet MS. Dom får konsekvenser Dommen får konsekvenser for andre vaksinesaker

– Høyesterett selv konstaterer at den gir veiledning om hva som skal til for å fastslå at en vaksine og en skade henger sammen. Lasse Ødegaard er engasjert for narkolepsi-rammede, men også advokat. Han er ikke minst opptatt av at dommen får betydning for dem som har fått avslag på erstatning fordi de fikk narkolepsi mer enn to år etter at de ble vaksinert.

– I denne saken i Høyesterett var det veldig lite belegg for at det var en sammenheng mellom vaksinen og skaden. I vårt tilfelle er det veldig godt belegg for sammenhengen, ås vi har en bedre sak, mener han.

– Opptur

– Det andre poenget er at staten på sannsynliggjøre en annen årsak til skaden for å slippe å betale erstatning, sier Ødegaard. Det har ikke staten gjort i narkolepsi-sakene, mener han. Han mener at alle som har fått narkolepsi og kan vise at det kan henge sammen med vaksinen, nå har godt håp om å få erstatning.

– Dette er en opptur. Så får vi bare håpe at ikke NPE plager oss med at vi også må ta saken til Høyesterett, sier han – men lover å gå helt til topps i rettssystemet om det er nødvendig.

Analyserer dommen

Prosjektdirektør Rose-Marie Christiansen i Pasientskadenemnda vil ikke love noen ny praksis ennå.

– Det er for tidlig å si noe om hvilken betydning denne dommen vil få i andre vaksinesaker. Vi trenger mer tid til å gå grundigere inn i dommen og analysere betydningen av den, sier hun.

– Denne saken er svært spesiell. Det handler om en mann som i 12-årsalderen fikk MS, som er en svært sjelden sykdom. Det er meget uvanlig at pasienter får denne sykdommen i så ung alder, sier Christiansen. Hun mener det har vært uavklart frem til nå hva som kreves for å få erstatning, og at vaksinesaker er svært komplisert både juss og medisin.

– Det har derfor vært nødvendig å få en avklaring i Høyesterett slik at det ytes erstatning i de riktige sakene.

Portrettbilde av Christiansen.
Rose-Marie Christiansen i Pasientskadenemnda vil gå grundigere inn i dommen. (Foto: Pasientskadenemnda)

Les videre i Somnus om flere vaksinesaker nedenfor eller trykk HER.

(Publisert 19/08/22 Utg. 4 2015 https://online.flippingbook.com/view/517926666/10/)