28. mai 2024

Restriksjoner – ikke kjøreforbud

Det farlige er å være trøtt, ikke å ha en diagnose. Restriksjoner for trøtte sjåfører er bedre enn å ta førerkortet fra søvnsyke, mener internasjonale forskere. – AHI – antall pustestopp – har ingen sammenheng med kjøring når du er trøtt, sier professor Mark Howard.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Søvnig sjåfør foran rattet.
Det er ikke de som lider av søvnapné, som nødvendigvis er trøttest bak rattet. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Det farligste i trafikken er ikke at du har en søvndiagnose – det er at du faktisk er trøtt. Hvis du har apné, er likevel nok søvn før du setter deg bak rattet enda viktigere enn det er for folk flest.

Liten sammenheng

– Det er liten sammenheng mellom hvor alvorlig søvnapné du lider av og hvor stor fare det er for at du kolliderer. Det sier den australske professoren Mark Howard på lunge- og søvninstituttet Monash utenfor Melbourne.

– Vi vet at noen med søvnapné fungerer svært godt i trafikken, mens andre sliter, sier han. Howard viser blant annet til svenske tall som forteller om alle ulykkesbilistene som sliter med å holde øynene åpne. De oppfatter seg selv som trøtte, og de merker at de nikker med hodet.

– Det blir ofte feil når sjåførene rapporterer selv om hvor trøtte de er. Det beste objektive målet vi har, er våkenhetstesten MWT – «maintenance of wakefulness test» – sier han. Men nye og bedre tester er på vei.

Trøtte ulykker

Orth som taler.
Det er ingen sammenheng mellom AHI og om bilister er trøtte når de kjører, forteller Maritta Orth.

Maritta Orth underbygger tallene. Hun er professor og overlege ved Theresiensykehuset i Mannheim, som er universitetssykehus for universitetet i Heidelberg.

– 10 til 30 prosent henger sammen med søvn. En undersøkelse fra Bayern viser at 24 prosent av alle dødsulykker skyldes søvnighet, sier hun.

En annen undersøkelse, fra New Zealand, viser at sjåfører som oppfatter seg selv som trøtte, havner i en dødsulykke eller en trafikkulykke med personskade åtte ganger oftere enn gjennomsnittet. Den som kjører mellom to og fem om natten, er nesten seks ganger så utsatt som snittet. Den som har sovet mindre enn fem timer natten før, er «bare» 2,7 ganger så farlig som gjennomsnittet.

Kjemper mot rattsøvn

Howard som taler.
Det er bedre å vurdere restriksjoner for trøtte bilister enn å ta førerkortet fra pasienter med søvnapné, mener Mark Howard.

Yrkessjåførene er spesielt utsatt. Ikke bare fordi de kjører mye, men fordi de er trøtte. Hver femte svenske bybussjåfør må kjempe for å holde seg våken flere ganger i uken. Halvparten opplever den kampen to til fire ganger i måneden. Orth peker også på en konklusjon fra en japansk undersøkelse blant bilister:

– AHI – antall pustestopp – har ingen sammenheng med kjøring når du er trøtt, refererer hun.

– Vurdér restriksjoner heller enn å hindre søvnpapnépasienter i å kjøre bil, sier Mark Howard.

(Publisert 11/08/22 Utg. 4 2017 https://online.flippingbook.com/view/935544/8/)