4. juli 2024

Søvnløs? – Selvhjelp virker

Sliter du med å sovne i noen uker, er det temmelig vanlig. Går det lenger, så er terapi viktigere enn tabletter. Hjelpen finnes på nett.

Tekst: Georg Mathisen

Kvinne som ligger våken og ser på vekkerklokken.
De fleste kan oppleve insomni en periode i forbindelse med livshendelser. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Søvnekspert Harald Hrubos-Strøm beroliger alle som sliter med å sove, eller som våkner og ikke klarer å sovne igjen. Det er noe som de fleste opplever, det går ofte over etter noen uker og det krever ikke behandling.

Dødsfall og jobb

– Akutt insomni som varer noen uker, kommer ofte i forbindelse med livshendelser. Sover du dårlig i forbindelse med dødsfall i nær familie, er det helt normalt og må ikke behandles. Avhengig av den sårbarheten man har for søvnplager, kan det opptre ved større eller mindre livshendelser. Mister du jobben, blir permittert eller er i en jobbkonflikt, er det helt normalt å sove dårlig, forklarer søvnforskeren.

Det er først når insomnien varer i mer enn en måned og begynner å virke inn på evnen til å jobbe eller til å være sammen med venner, at det trengs behandling.

Terapi

– Da er det kognitiv atferdsterapi som er behandlingen – ikke sovemedisin, understreker Hrubos-Strøm.

– Så det betyr at hvis fastlegen gir meg sovemedisin uten å nevne terapi, så skal jeg protestere?

– Forskningsmiljøene er enige om at insomni behandles med kognitiv atferdsterapi, enten alene eller i kombinasjon med sovemedisiner. Noen fastleger tilbyr slik terapi ansikt til ansikt. Men dem er det få av: Ifølge Hrubos-Strøm belønner ikke systemet slikt for en fastlege. Og om du skal henvises videre, er ventetiden lang

Portrettbilde av Hrubos-Strøm.
Harald Hrubos-Strøm snakker varmt for selvhjelp i bokform eller på nett. (Foto: Georg Mathisen)

Bok og nett

Men i floraen av mer eller mindre seriøse selvhjelpstilbud er insomni et område der selvhjelp faktisk virker. Harald Hrubos-Strøm tilbyr det selv, på nettstedet Somnify.no. Han anbefaler også boken «Bedre søvn – en håndbok til deg som sover dårlig» av Bjørn Bjorvatn. På engelsk finnes det selvhjelpstilbud på Sleepio (sleepio.com) og Shuti (en forkortelse for «Sleep Healthy Using the Internet», myshuti.com).

Hrubos-Strøm peker på at de som har uttalte søvnplager fra før, ofte er sårbare for nye hendelser. – Ved å lære kognitiv atferdsterapi skaffer du deg et kraftfullt mestringsverktøy. Hvis du først har hatt en alvorlig insomni-episode, er risikoen større for å få det på nytt, sier han.

Hva er Insomni?

Insomni er det å ikke få sove, å våkne opp uønsket uten å sovne igjen eller å våkne for tidlig. Undersøkelser fra en rekke land viser at nærmere en tredjedel av befolkningen rapporterer om ukentlige søvnvansker, og rundt halvparten av pasientene i primærhelsetjenesten opplever søvnvansker.

Beregningene som Folkehelseinstituttet trekker frem, viser at rundt en av ti voksne har kronisk insomni. Hos personer over 60 år stiger andelen til rundt en av fire. De aller fleste forblir ubehandlet, og mange bruker alkohol eller diverse helsekostprodukter i et forsøk på å bedre søvnen.

De fleste har insomni sammen med en annen lidelse eller sykdom – hver fjerde insomni-pasient har det uten at problemene er forårsaket av en kjent lidelse. Insomni øker risikoen for psykiske lidelser og flere smertelidelser, for sykmeldinger og uføretrygd, og det er assosiert med «nedsatt kognitiv og intellektuell fungering», som instituttet uttrykker det.

Ofte er insomni selvforsterkende: Det at du ligger og grubler over hvorfor du ikke får sove, bidrar til at det blir enda vanskeligere å sovne.

(Publisert 16/08/22 Utg. 3 2016 https://online.flippingbook.com/view/517638675/28/)