17. juni 2024

Tre millioner til legetakst for søvnutredning

Uten at media eller andre har oppdaget det, har Staten gitt pasienter med søvnapné en aldri så liten gave. Tre millioner kroner er nå avsatt til legetakst for søvnapnéregistrering.

Tekst: Harald Haave Ill: ResMed

En jente som ligger og sover.
Til nå har sykehusene og noen private søvnutredningsinstitutter utredet pasienter med søvnapne. Avtalespesialister, unntattspesialister i allmennmedisin, kan benytte seg av den nye apneregistreringen.

Hvert eneste år forhandles normaltariffen mellom Legeforeningen på den ene siden og staten med forhandlingsleder fra Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Helsedirektoratet, Regionale helseforetak og KS, på den andre siden. I årevis har man forsøkt å få innført takster for søvnutredning. Hver eneste gang er dette blitt avvist. I mellomtiden har køene for utrednings- og behandlingstrengende pasienter økt.

Ved de fleste av landets sykehus er det lange ventelister for søvnutredninger; ved enkelte er det opptil ett års ventetid for utredning og det samme for behandling. Under forhandlingene mellom Stat og Legeforeningen er andre lidelser alltid kommet foran dette sykdomsfeltet, som påfører samfunnet enorme økonomiske konsekvenser og redusert livskvalitet for de rammede. Men så, sent på kvelden siste dag i forhandlingene 26 juni i år, kom gladnyheten til alle som venter på søvnutredning.

På kravliste i årevis

Polygrafiapparatet T3 fra Nox Medical brukes mye til søvnregistrering hos spesialister. (foto: Nox Medical)

– Legeforeningen har i årevis hatt dette på kravlisten i forhandlinger med Staten. Det har vært fremmet som ett av våre faste krav, men vi har aldri fått gjennomslag for vårt syn. De regionale helseforetakene har etter hvert sett at sykehusene ikke har maktet å ta unna og at køene har vokst rett til værs. Det var nok en medvirkende årsak til at takstinnføringen skjedde i år.

Nå blir utredningen en del av det offentlige finansierte systemet. Vi trengte å få taksten slik at registrering kan gjøres utenfor sykehusene. Behovet er stort, sier Sverre Dølvik i Praktiserende spesialisters landsforening.

3000 kroner

Den nye taksten er på 3000 kroner og inkluderer tyding, teknisk assistanse og bruk av utstyr, men ikke behandling. Til nå har sykehusene og noen private søvnutredningsinstitutter utredet og behandlet pasienter med søvnapne. Avtalespesialister, unntatt spesialister i allmennmedisin, kan benytte seg av den nye apneregistreringen. Avtalespesialister er private spesialistleger som har driftsavtale med regionale helseforetak. Det er spesialister innenfor psykologi, psykiatri og legespesialister.

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er det over 1500 avtalespesialister i Norge, inkludert somatiske legespesialister, psykiatere og psykologer. Avtalespesialistene utfører omtrent 30 prosent av all poliklinisk behandling.

Flere års ventetid

Dølvik anslår at det er opp mot 700.000 pasienter som trenger å utredes for søvnapne. Sykehusene har et par års ventetid. Noen private søvnutredningsinstitutter finnes også, men alt i alt er kapasiteten altfor lav, ifølge Sverre Dølvik i Praktiserende spesialisters landsforening uttalt.

Også Allmennlegeforeningen har i mage år uttrykt behov for søvnutredning og behandling utenfor sykehus; nærmere bestemt hos spesialistene. «Vi mener denne type utredning burde utføres av avtalespesialister. Det vil bidra til å redusere ventetiden». Det er en kjensgjerning at 90 prosent av alle kø-pasientene venter på poliklinisk- og dagkirurgisk behandling, som kan utføres i avtale praksis langt mer kostnadseffektivt enn på sykehusene. Med den nye taksten på plass vil ventetiden for utredning for mange pasienter garantert reduseres.

Enorme mørketall

Beregninger tyder på at flere hundre tusen nordmenn lider av søvnapne, men de færreste er diagnostisert. Søvnapné er en dødelig sykdom, pasienten har gjerne hatt søvnapné i flere år før han eller hun blir diagnostisert og behandlet. Beregninger tyder på at flere hundre tusen nordmenn lider av søvnapné, men kun 10-15 prosent er diagnostiserte. Faren for hjerneslag, hjerteinfarkt, diabetes, overvekt og depresjoner øker for hver eneste pustestopp over det normale. En ubehandlet søvnapné gir økt sjanse for arbeidsulykker og man er en fare for seg selv og andre i trafikken.

Disse pasientene kan behandles på en enkel og lite kostnadskrevende måte med CPAP-maskin som koster ca 8000 kroner og med det øker livskvaliteten til pasienten. Midt oppe i gleden av at det endelig er kommet på plass en ny takst som sikrer søvnapné-pasienter bedre muligheter for utredning, fremholder Dølvik at neste skritt må være å få på plass finansiering for behandling av de som trenger det.

– Endelig blir vi hørt!

Søvnforeningens leder, Inger-Johanne Henriksen Serrano, er svært fornøyd med meldingen om at det er lagt inn 3 millioner kroner som legetakst for søvnutredning utenfor sykehus.

– Dette har vi mast om i flere år. Senest under vår politiske demonstrasjon i fjor foran og i Stortinget, sier hun. – Helseminister Høie lovet i Stortingets spørretime å se på saken og han har faktisk holdt løftet sitt. Det er skaffet flere utredningsplasser på private klinikker som utfører søvnutredning. Nå har han tatt tak i kravet om at legene trenger en egen takst for søvnutredning utenfor sykehus, sier foreningens leder. Hun er klar på at dette har vært foreningens hovedmål når det gjelder søvnapné, som er en dødelig folkesykdom:

– Vi har arbeidet for å få ned ventetiden og sørge for at legene selv kan utføre søvnregistrering og lese av resultatene. Den nye taksten vil bidra til kortere køer og sikrere diagnoser. Nå må bare de godkjente spesialistene følge opp med å skaffe seg utstyre og markedsføre at de faktisk kan gjøre denne jobben og får betalt for det. Nå gjenstår bare at allmennlegene også får den samme taksten og muligheten til å utføre søvnregistrering. Det ville virkelig være en gave til folkehelsen og helsebudsjettet, sier Henriksen.

(Publisert 24/08/22 Utg. 3 2015 https://online.flippingbook.com/view/517199943/4/#zoom=true)