4. juli 2024

Faktastoff og veiledning for hypersomnipasienter

Her er en god oversikt med veiledere for en rekke søvnsykdommer. I håndboken kan du blant annet finne faktastoff om søvnsykdommer og veiledning for hypersomnipasienter, sjekkliste for legebesøk og informasjon om behandling og prognose. Håndboken har også informasjon om sikker prevensjon, svangerskap, amming og generell sikkerhet. Sikkerhet ved bilkjøring må også diskuteres åpent og ærlig. Les mer om bilkjøring, offentlig transport og sikkerhet.

Visste du at om du opplever transportvansker, har du rettigheter i forbindelse med dette? Eller at om du har omsorg for små barn kan en ergoterapeut gi råd om sikkerhet og nødvendig tilrettelegging?

Finn din søvnsykdom

(Publisert 31/05/22)