28. mai 2024

Mangedobling av hypersomnier

Etter Pandemrix-vaksinen dukket det opp 67 nye tilfeller av hypersomnier. – Det skulle bare være fire i året, sier Per Egil Hesla.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Hesla, Norman, Lehne og Birke som står og prater sammen.
Per Egil Hesla møter alltid interesserte tilhørere med mange oppfølgingsspørsmål – her Tina Norman (fra venstre), Alfhild Lehne og Erika Birke.

– Har ikke disse også krav på erstatning? spør Hesla. Spesialisten i nevrologi og søvnsykdommer har rapportert om de mange hypersomni-tilfellene til Bivirkningsnemda. Etter statistikken skulle det nemlig bare vært fire nye tilfeller i året. Tallene beviser at vaksinen ikke førte «bare» til narkolepsi, mener han.

Alvorlig

– Det finnes forskjellige hypersomnier, og dette er veldig alvorlig, sier Hesla. Han peker for eksempel på tilbakevendende hypersomni, som varer fra noen dager til uker.

– Søvnlengde på 16–18 timer i døgnet, kognitive forandringer, hallusinasjoner og forvirring kan medfølge. Det er veldig alvorlig, mange har falt ut av arbeidslivet, og det kan føre med seg overspising, aggressivitet og hyperseksualitet, forklarer Hesla.

– Det er langvarig, gjerne 10–20 år, men med god prognose, og noen blir helt bra. Også av idiopatisk hypersomni kan spontan bedring forekomme.

– Det kan ligne på ME og «insufficient sleep syndrome». Du våkner ikke av vekkerklokken, du våkner med hodepine. Søvndrukkenhet, lavt blodtrykk, besvimelse, likfingre, irritabilitet, manglende effektivitet, tap av energi – fatigue, ramser Hesla opp.

Hav av uvitenhet

– Hypersomni affiserer alle fasetter i livet vårt, og er helt avgjørende for livskvaliteten. Søvnforstyrrelser koster samfunnet veldig store summer. Og dere i Søvnforeningen gjør den jobben som helsemyndighetene gir blaffen i, nemlig informasjon, sier Per Egil Hesla.

– Vi står overfor et hav av uvitenhet, ikke bare om hypersomni, men om søvnmedisin generelt. Det er svært viktig at pasientforeninger kan bruke sin innflytelse til å påvirke beslutningstagere.

(Publisert 20/08/22 Utg. 3 2015 https://online.flippingbook.com/view/517199943/28/)