28. mai 2024

Førerkortendringer fra nyttår

Nye førerkortregler kommer ikke før fra nyttår. Fremdeles vil ikke myndighetene si noe om hva reglene inneholder.

I Somnus nummer 2 bekreftet avdelingsdirektør Bente Moe i Helsedirektoratet at forslaget om å ta førerkortet fra de aller fleste med alvorlig søvnapné og narkolepsi, ikke kom til å bli gjennomført.

De nye reglene skulle egentlig trådt i kraft fra 1. september, men det er utsatt til nyttår.

– Det gjøres endringer basert på EU-direktivet, innspill i høringsrunden og ny dialog med fagmiljøene. Jeg kan ikke gå ut med de konkrete endringene nå, sier Moe.

(Publisert 20/08/22 Utg. 3 2015 https://online.flippingbook.com/view/517199943/36/)