4. juli 2024

KLS: Å få riktig diagnose kan ta mange år

– Kleine Levine er en vanskelig diagnose, og mange må vente i mange år. Egentlig bare fordi legene ikke vet noe om denne sykdommen. Det forteller professor Anne-Marie Landtblom og legger til at pasientene ofte har fått Det sier professor AnneMarie Landtblommange forskjellige diagnoser underveis.

Ifølge Landblom fikk ca 500 ungdommer i Sverige narkolepsi etter Pandemrixvaksinen i 2009. Mange med Kleine Levine har hatt god hjelp av dette ved at leger etter dette måtte lære seg mer om narkolepsi og hypersomnier generelt.

– Nå får vi forelese om søvn til medisinstudenter på grunn av vaksinen. Leger må bli dyktigere på årsaken til trøttheten. Det er mye vanskelig trøtthet både mentalt og fysisk. Magnetkameraundersøkelse av hodet er nødvendig i diagnosearbeidet. Hjernen har små hvite felt som kommer og går i hjernen. Det er ikke ulikt det vi ser i multippel sklerose som har mange betennelser i hjernen, sier Landtblom.

Må stille spørsmål

– Legen må stille spørsmålet om pasienten har behov for en høneblund – det kan tyde på søvnapné eller narkolepsi og det skiller seg mye fra KLS. Andre spørsmål som må stilles er om pasienten er uoppmerksom og ukonsentrert, har dårlig hukommelse, er kraftløs, deprimert, apatisk, bevisstløs, ukritisk, mange kjennetegn som også kan være andre ting. Våken, men ikke likevel. Og ikke minst spørre hvor mange timer pasienten sover.

Landtblom fortalte at det kan oppstå skader i hjernen, ofte forbundet med synsevnen. Hukommelsesevnen blir dårligere, særlig på det man har sett med øyet. Foreldre ser på blikket at nå blir barnet sykt. Noen pasienter kan se seg i speilet og ikke kjenne seg igjen.

– Vi er ikke i mål, men det skjer mye spennende med forskningen. Kanskje kan man finne medisiner. Noen får utbytte av lithium og noen av steroider, men vår erfaring er at ikke mange får effekt av dette, sa hun.

Om noen trenger professor Anne-Marie Landtbloms finner du kontaktinformasjonen her:
epost: anne-marie.landtblom@neuro.uu.se
Telefon: +46705591670

(Publisert 10/08/22 Utg. 4 2017 https://online.flippingbook.com/view/935544/28/)