17. april 2024

Sentralapné-pasienter tar risken

Behandlingen øker dødeligheten, men noen sentralapné-pasienter tar sjansen på den likevel. Noen ganger er sentrale apneer første symptom på hjertesvikt.

Tekst: Georg Mathisen

En CPAP-maske.
Ikke alle alternativene er like uproblematiske, men hos noen forsvinner de sentrale pustestoppene med CPAP, forklarer ØNH-overlege John Arthur Kvamme.
(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

– Med obstruktiv søvnapné prøver en å puste, men det er en obstruksjon i luftveien. Med sentral apné kommer det ikke noen impuls fra hjernestammen om å trekke pusten, forklarer John Arthur Kvamme. Han er overlege på øre-nese-halsavdelingen på Førde sentralsjukehus og avtalespesialist på Nordfjordeid.

Høyere dødelighet

Der opplever han at enkelte pasienter faktisk velger å gå videre med behandling selv om den er risikabel. Det er snakk om ASV – adaptiv servo-ventilasjon. Det er en PAPbehandling som virker godt mot sentral apné. Men resultater fra en stor internasjonal studie, Serve-HF, i 2015 viste at dødeligheten er høyere blant dem som bruker ASV enn blant dem som ikke gjør det.

– Maskinen var fantastisk, pustestoppene forsvant, og pasientene forteller om en god subjektiv effekt. Da er det vanskelig å si at du ikke får lov til å fortsette med den maskinen. Vi har tatt inn hver enkelt, gått gjennom og informert dem som er innenfor risikogruppen om tallene og hvorfor vi ikke kan anbefale å bruke den. Det må være på egen risiko. Da er det noen som har sagt at det er så stor forskjell på livskvaliteten at de ønsker å bruke den likevel, forteller Kvamme. Han forteller at det det er helt vanlig å ha enkelte sentrale pustestopp i løpet av natten.

– Hvis det er spesielt mange og du ellers er frisk – ikke har noen kjent hjertesykdom eller noe slikt – så behandler vi gjerne med CPAP. Da forsvinner gjerne de sentrale pustestoppene.

Hjertet

Sentale pustestopp er først og fremst knyttet opp mot hjertesvikt, slag og atrieflimmer, sier John Arthur Kvamme.

– Vi har sett pasienter som har obstruktiv søvnapné og har stått på CPAP i flere år. Ting har fungert veldig bra. Så plutselig opplever en at det ikke fungerer like bra lenger. Da har vi noen ganger tatt registrering og sett at det dukker opp sentrale pustestopp på tross av CPAP-behandlingen. I de tilfellene blir pasienten gjerne henvist til utredning som viser at de har utviklet en hjertesvikt.

– Når pasienten har en obstruktiv søvnapné som har vært vellykket behandlet, men så ser vi når vi leser av CPAP-en at han har en hel del sentrale pustestopp som er ubehandlet, da må vi spørre oss om det er noe som har endret seg i helsetilstanden, sier Kvamme. Det kan være første signal om hjertesvikt, men smerte og Paralgin Forte kan også være nok til å gjøre at du får sentrale pustestopp. Slagpasienter har også veldig ofte sentrale pustestopp, men blir gjerne mye bedre når de kommer seg etter slaget.

Ikke like trøtt

Sentrale pustestopp henger ikke sammen med søvnighet på dagtid på samme måte som obstruktiv søvnapné gjør. Dermed kan mange være godt fornøyde og føle seg våkne selv om de har sentral søvnapné. Tallene på sentrale pustestopp kan leses av på CPAP-en, både hos dem som bruker en til vanlig og hos dem som får gjort en søvnregistrering med CPAP.

– Blir du eldre og er mann, så øker risikoen for sentrale pustestopp. Samtidig er det større sjanse for å ha en kardiovaskulær sykdom. Vi vet ikke helt om det er den kardiovaskulære sykdommen som gjør at en har flere pustestopp eller om det er flere sentrale pustestopp som gir kardiovaskulær sykdom, forteller John Arthur Kvamme.

(Publisert 10/08/22 Utg. 1 2018 https://online.flippingbook.com/view/809866/6/)