5. juli 2024

Barn med søvnapné: Effekt av myofunksjonell terapi

En undersøkelse har undersøkt hvilken effekt myofunksjonell terapi har på barn med søvnapné.

Målet med undersøkelsen var å systematisk gjennomgå litteratur som beskriver effekten av myofunksjonell terapi på søvnapné hos barn. 10 studier med 241 pasienter oppfylte studiekriteriene og ble analysert. AHI ble redusert fra 4,32 til 2,48. Gjennomsnittlig oksygenmetning økte med 0,37 prosent, det var ingen signifikant økning i nadir O2.

Konklusjoner:

Til tross for forskjellige øvelser, reduserte myofunksjonell terapi AHI med 43 % hos barn, og økte gjennomsnittlig oksygenmetning hos barn med mild til moderat søvnapné og kan tjene som et tillegg for søvnapné-behandling.

(Publisert 21/06/22 Utg. 3 2020 https://online.flippingbook.com/view/54480/56/)