28. mai 2024

Blir ikke spurt om narkolepsimedisin

I revidert nasjonalbudsjett 2020 foreslås det å overføre finansieringsansvaret fra folketrygden til de regionale helseforetakene i 2021. Det gjelder for gjenstående legemidler innenfor terapiområdene multippel sklerose, narkolepsi, immunsvikt og sjeldne sykdommer.

– Dette har stor betydning for narkolepsipasienter, sier Søvnforeningens nestleder Knut Bronder, som har arbeidet som rådgiver for hypersomnipasienter i en årrekke. – Det er nærmest en skandale at pasientforeningen som via medlemmene vet hvordan virkeligheten er, ikke blir hørt i en så viktig sak. Vi ser av Helsedirektoratets liste over høringsinstanser at hverken pasienter eller klinikere – de som jobber med pasientene til daglig, er på listen.

Rent tilfelle

– Det var et rent tilfelle at Søvnforeningen oppdaget høringen og fikk slengt inn en høringsuttalelse lenge etter fristen. Når finansieringen av disse medisinene flyttes fra folketrygden til helseregionen, betyr det at medisinen blir ikke dekket av blåreseptordningen slik som i dag. Det blir helseregionen som må betale.

– Vi antar ikke at det blir dyrere, men usikkerheten knytter seg til hvem som skal kunne skrive ut disse preparatene. Dessuten inneholder forslaget bare Modafinil og Xyrem. Men vi antar at de andre medisinene som brukes ved narkolepsi, også kommer inn i den foreslåtte ordningen, sier Bronder.

I dag er det slik at en nevrolog må skrive ut medisinene første gangen. Deretter kan fastlegen overta. Det er ingen forutsetning at nevrologen har offentlig avtale hvis pasienten har anledning til å betale det det koster. I det nye forslag kan det se ut som bare nevrologer med offentlig avtale kan skrive ut narkolepsimedisinene. I tillegg er det uklart hvorvidt fastlegen kan overta reseptskriving når behandlingen er satt i gang av nevrolog.

Kjempevanskelig

– Hvis man må til nevrolog med offentlig avtale hver gang man skal fornye resepten, så blir det kjempevanskelig, påpeker Knut Bronder.

– Det er lange ventelister, og det er slett ikke sikkert du kommer til en nevrolog som kan noe om hypersomnier. I tillegg må man få orden på reseptordningen slik at legen kan skrive ut medisiner for lengre perioder av gangen og at resepten oppbevares på apoteket, sier Bronder.

(Publisert 20/06/22 Utg. 3 2020 https://online.flippingbook.com/view/54480/58/)