18. april 2024

Skjerm fremfor sovepiller

De får heldigital behandling – og sover godt etterpå. Tre av ti pasienter med insomni fikk normal søvn etter at de hadde testet en digital versjon av kognitiv adferdsterapi.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Portrettbilde av Kallestad som ser inn i kamera med et smil.

– Rundt 500 000 nordmenn får forskrevet hypnotika i løpet av et år – nesten ti prosent av befolkningen. Jeg har ingenting imot søvnmedisiner, men vi vet at det er andre tiltak som er mye mer effektive, sier Håvard Kallestad.

Uten piller

NTNU-forskeren har sett på hvordan insomni kan behandles både bedre og enklere uten piller. I dag er det gjerne slik at medikamenter er den enkleste og raskeste behandlingen. Det å få hjelp uten piller – for eksempel ved å snakke med en psykolog – er vanskelig og dyrt, og ventetiden er veldig lang. Forskningen fra NTNU, Folkehelseinstituttet og St. Olavs hospital viser hvordan det er mulig å gjøre det stikk motsatt. For første gang kan psykologisk behandling være lettere tilgjengelig enn piller.

Må gå digitalt

– Det er så mange som har insomniproblemer at vi ikke klarer å løse det med ordinær ansikt-til-ansikt-behandling. Det er der den digitale behandlingen kommer inn. Da har vi mulighet til å ha terapeut-guidet nettbehandling, sier han.

– Du får tilgang til beskrivelser av hva du skal gjøre. Så ringer en terapeut til deg kanskje ti–femten minutter en gang i uken, og så har du heldigitale løsninger ellers. Med det omfanget søvnproblemer har, tror jeg det er de heldigitale løsningene vi må satse på, sier Kallestad.

1700 pasienter

Rundt i verden er det mange som har forsket på digital insomnibehandling. Det nye med den norske forskningen er hvor mange som har vært med. Forskerne fulgte over 1700 mennesker med søvnproblemer i ni uker. De ble delt inn i to grupper: Den ene fikk kognitiv adferdsterapi på digitalt vis. Den andre fikk opplæring og gode råd om søvn. Den digitale terapien virket tre ganger bedre enn den generelle opplæringen. Seks av ti hadde stor effekt, og tre av ti fikk normal søvnkvalitet etter behandlingen.

– Det som er fint med løsningen som vi har testet ut, er at når du har ting på nettet, har du noen muligheter som du ikke har i en bok. Programmet er interaktivt og gir tilbakemelding basert på et du opplever. Behandlingen er persontilpasset, men også automatisert, forklarer Håvard Kallestad.

«Gammeldags» terapi

Det hele bygger på det samme som «gammeldags» kognitiv adferdsterapi. Du endrer adferd og vaner. Der du tidligere har brukt en følelse for å si om du skal gå og legge deg eller ikke, begynner du heller å følge en plan. Tiden i sengen begrenses til den tiden du faktisk sover. Du står opp til samme tid uansett hvor mye eller lite du har sovet, og du sover ikke i løpet av dagen. Etter hvert opparbeider du naturlig søvnighet.

Forskeren beskriver det som enkelt å si, men vanskelig å gjøre. Rent bortsett fra det helt åpenbare – at flere får et bedre liv – peker Kallestad på at det er penger å spare. Hvis pasientene klarer seg med én eller to konsultasjoner mindre hos legen eller psykologen, er det nok til å spare inn kostnadene til å utvikle behandlingen. Færre sykmeldinger er også et økonomisk argument.

Langtidseffekt

I neste omgang skal forskerne se på langtidseffekten, og de regner med at de bør være med i arbeidet for å innføre behandlingen i praksis. I dag er det et spørsmål hvor i helsesystemet den passer inn og hvor ansvaret skal ligge for å utvikle og oppdatere appen og nettsidene.

– Det vi har jobbet med å finne ut nå, er «virker det?». Vi fikk et ganske tydelig svar på at ja, det virker – også i Norge, sier Håvard Kallestad.

(Publisert 20/06/22 Utg. 4 2020 https://online.flippingbook.com/view/765436/4/)