1. mars 2024

Diagnosesensor på nattbordet – ikke på kroppen

De sjekker om en diagnosesensor kan gjøre det enklere å stille søvnapné-diagnosen. Ingenting festes til kroppen, legen får forhåpentligvis bedre data – og forskerne benytter anledningen til å finne ut hvordan partneren din sover, også.

Georg Mathisen: Tekst og foto (januar 2022)

Respiratorisk polygrafi. Opplevelsen kan være omtrent like slitsom som navnet. Helsevesenet omtaler det som en enkel søvnundersøkelse, men likevel består den av en lang rekke duppeditter som må festes til kroppen med belter og tape. – Det forskes jo på dette: At du bruker én natt på utredningen, slik som praksis er i dag, og da kan du bli så forstyrret fordi du for det første har noe på deg og for det andre føler at du «må» sove, sier Vigdis Fossland.

Diagnosesensor

Hun er spesialsykepleier ved Sykehuset Levanger. Nå organiserer hun et prosjekt som forhåpentligvis vil gjøre søvnregistreringen enklere og samtidig gi bedre resultater. – Det er egentlig flere forskningsspørsmål. Men det ene er å se om Somnofy kan identifisere søvnapné like godt som respiratorisk polygrafi, sier Fossland. Somnofy er en sensor som registrerer søvn. Du leste blant annet om den i Somnus nummer 3 i fjor. – Jeg skal se på om vi får mer informasjon ut av en Somnofy. Den kan se på søvnkvalitet og søvnfaser. Det kan vi jo ikke på vanlig respiratorisk polygrafi. Der gjetter vi om pasienten sover og hvor godt han sover, sier hun.

På nattbordet

Sykehus og spesialister vil helst slippe å ha pasientene liggende inne på søvnlaboratoriet for å sove når de skal ha en ukomplisert søvnapné-sjekk. Det er krevende, det koster både tid og penger, og en diagnosesensor på nattbordet hjemme vil være en mye enklere måte å utrede på. – Somnofy kan stå på nattbordet i en uke. Det gir mer representative netter, og ikke minst slipper pasienten å ha på seg noe, fastslår Vigdis Fossland.

Med partner

Undersøkelsen hennes tar ikke bare for seg apné-pasienten. – I denne studien har vi valgt å ta med oss partnerne. Nesten alle henvisninger til polygrafi kommer fordi de har bedt partneren sin om å oppsøke lege og få utredet snorking og pustestopp. Ofte vet ikke pasienten om det selv, peker hun på. Nå skal pasienten utredes, først med polygrafi og så med Somnofy. – Samtidig kjører vi Somnofy på partneren, for å se hvordan søvnkvaliteten er før og etter oppstart på CPAP, forteller Fossland.

Hun har med seg overlege Hanne Sorger som ansvarlig for forskningen og samarbeider også med Vital Things – selskapet som leverer Somnofy. Sensoren følger ganske enkelt med på pusten til brukeren, uten at det er nødvendig å koble noe til kroppen. I tillegg til å finne søvnapné og måle søvnkvalitet, brukes den til alt fra å våke over pasienter på sykehjem til å hjelpe toppidrettsutøvere med å finne det søvnmønsteret som er best for å få dem til å prestere. Vigdis Fossland håper å være ferdig med å samle inn dataene før sommeren. Så skal hun levere masteroppgaven som dataene er en del av, i mai 2023.

Nordtrønderske pasienter som sjekkes for søvnapné, skal teste om en diagnosesensor på nattbordet er bedre for å gi en diagnose enn dagens løsning med utstyr festet til kroppen. Vigdis Fossland står for arbeidet. (Foto Vigdis Fossland:)
Nordtrønderske pasienter som sjekkes for søvnapné, skal teste om en diagnosesensor på nattbordet er bedre for å gi en diagnose enn dagens løsning med utstyr festet til kroppen. Vigdis Fossland står for arbeidet. (Foto Vigdis Fossland:)

Somnofy er en diagnosesensor - en liten sak til å sette på nattbordet, full av elektronikk.
Somnofy er en diagnosesensor – en liten sak til å sette på nattbordet, full av elektronikk.