28. mai 2024

Kan vi stole på polygrafi hos private?

Redaktør Marit Aschehoug

For å få stilt diagnosen søvnapné, er det avgjørende at en får utført en søvnregistrering, en polygrafi. Med en liten boks kan pustestopp under søvn registreres detaljert og nøyaktig. Ventelistene for polygrafi ved sykehusene er fortsatt skremmende lang. Samtidig har ØNH legene fått en takst for å gjennomføre polygrafi for å avdekke søvnapné. De monterer utstyret på pasienten og avleser resultatet dagen etter og henviser til CPAP-tilpasning på sykehusene. Å la ØNH-leger gjennomføre testen er effektivt for pasienten og sparer sykehusene for mye arbeid. Men det skorter på tilliten til at legene utenfor sykehusenes hvite vegger gjør polygrafien ordentlig nok.

Jan Magnus Fredheim, overlege på ØNH, SykehusetVestfold iTønsberg tok tak i problemstillingen på et fagseminar i fjor.
– Kanskje vi skal være så sprø at vi stoler på søvnregistreringen som er utført hos en privatspesialist? Kan vi det, de jobber jo ikke på sykehuset? Fredheims retoriske spørsmål fikk mange nikk i salen.

– Det er de samme legene i privat praksis som jobbet som overleger på sykehuset tidligere. og som lærte opp oss som er der nå, sa han. I Vestfold har vi lav terskel for å snakke sammen.

Sett i det store samfunnsregnskapet er det lønnsomt

– Når sykehuset godtar den registreringen som er gjort hos en privat avtalespesialist, så kan man effektivisere det krevende pasientforløpet ved sykehuset og kanskje kutte i ventelistene. Begge legekonsultasjonene ved sykehuset kan kuttes, de gjøres hos den private avtalespesialisten. Med henvisning fra avtalespesialisten kan pasienten sendes rett til CPAP-tilpasning hos sykepleier og oppfølging der, påpekte Fredheim. På spørsmål fra salen om det var en risiko ved å stole på søvnregistrering utenfor sykehuset, svarte Fredheim at det var det ikke. De bruker i stor grad samme utstyret som på sykehuset.

Sett fra pasientens side, hadde vært en fordel om flere sykehus gjør som Fredheim og stoler på polygrafien fra private spesialister. Til gjengjeld ville sykehusene få flere søvnapné-pasienter til CPAP-tilpasning og oppfølging. Sett i det store samfunnsregnskapet er det lønnsomt. Færre dyre hjertepasienter, færre trafikkulykker, bedre folkehelse. Sykehuset Vestfold utførte 3675 behandlingerI 2015, klart flest i hele Norge. Haukeland i Bergen utførte 2049 behandlinger i 2015. Ahus hadde 1398 behandlinger, Stavanger 1197 behandlinger, Drammen 912 behandlinger og Lovisenberg i Oslo 881 behandlinger.

(Kilde: helsenorge.no 14.mai 2017)

(Publisert 12/08/22 Utg. 2 2017 https://online.flippingbook.com/view/324820/2/)