18. april 2024

Du kan ikke ta igjen en våkenatt

Du kan ikke kompensere for en våkenatt med å sove lenge natten etter. Ny, norsk forskning viser hvordan søvn er avgjørende for å tømme hjernen for avfallsstoffer.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Portrettbilde av Per Kristian Eide i sykehusuniform.
Per Kristian Eide og kolleger fra Rikshospitalet, Universitetet i Oslo og forskningsselskapet Simula har gjort nye funn om søvn.

– Dette er helt nye funn. Det er første gang vi ser dette på mennesker, forteller Per Kristian Eide. Professoren og seksjonsoverlegen på Rikshospitalet har ledet forskningen som har funnet nye svar på hvor viktig søvnen er for å holde hjernen fri for avfallsstoffer.

Skilles ut

– Det vi har gjort, er å se på hele hjernen, og ikke bare en liten del. Vi har sett på hvordan molekyler skilles ut fra hjernen og hvordan en natt helt uten søvn påvirker utskillelsen av disse molekylene, sier Eide. Han snakker om molekyler. Du kan like gjerne snakke om avfallsstoffer.

– Hjernen er en storforbruker av energi. Hjernen bruker en femtedel av det som hjertet pumper ut. Derfor har hjernen også en stor produksjon av avfallsstoffer. Alt som produserer energi, produserer også avfallsstoffer. Dem er du avhengig av å kvitte deg med. Hvis du har dårlig evne til å kvitte deg med avfallsstoffer, vil det potensielt kunne skade hjernen, forklarer han. Det er der søvnen kommer inn i bildet. Det er mens du sover at du skiller ut disse avfallsstoffene. Forskningen er viktig for å forstå hvordan du utvikler demens, og også for å lære mer om problemer etter skader og sykdom.

Medisin og matematikk

– Derfor var spørsmålet vårt: Hvordan påvirker absolutt søvnmangel denne evnen til å kvitte seg med stoffer? spurte Eide og forskerkollegene hans. Han har hatt med seg både matematikere og statistikere i tillegg til klinikerne: Dette er forskning der hverken legen eller matematikeren kommer noen vei uten samarbeid. Universitetet i Oslo, Rikshospitalet og Simula Reseach Laboratory har samarbeidet om forskningen.

Den bygget på forskningen som var gjort på dyr tidligere og som viste at utskillelsen av avfallsstoffene er mindre helt uten søvn. Så har forskerne brukt et kontraststoff – det samme som brukes når du skal ta et MRbilde – og sett på hvordan dette kontraststoffet skilles ut hos dem som sover over natten og hos dem som ikke gjør det.

Kommer ikke tilbake

– Vi fant at dette stoffet blir dårlig utskilt fra hjernen hos dem som ikke sov, forteller Eide. Forskerne undersøkte 35 forskjellige regioner i hjernen og klarte å få resultater for hver enkelt region. Det var ingen tvil om at de som går gjennom en natt helt uten søvn, skiller ut mye mindre enn dem som sover. – I neste omgang tenkte vi at «dette blir sikkert kompensert hvis du bare sover godt påfølgende natt». Vi fant ut at det blir det ikke, sier han. Du tar deg med andre ord ikke inn igjen på én natts søvn. – Dette er aldri bevist før, understreker Eide.

Forskningen er publisert i Brain, som han beskriver som et veldig tungt tidsskrift. Der fikk den mye oppmerksomhet.
– Grunnen til at dette vekker så stor oppsikt, er at vi for første gang har et bevis på hvordan søvn påvirker hvordan vi skiller ut stoffer, sier han.

Viktig for søvnløse, også

Per Kristian Eide forstår at resultatene ikke akkurat virker oppmuntrende på dem som sliter med å sove.
– Da tenker jeg at det er ekstremt viktig at vi forstår hvordan hjernen vår fungerer og hvordan søvnen påvirker hjernen. Ny kunnskap er aldri negativt, og denne typen kunnskap hjelper oss å legge til rette for alle som sliter, sier han. Forskningen fra Oslo har betydning for mer enn avfallsstoffer. Den hjelper også til å forstå hvordan det går an å forbedre transporten av medisin inne i hjernen. Det kan bli viktig for å utvikle medisin mot narkolepsi, men det kan også føre til muligheten for «medikamentell søvn»: At legen kan gi deg medisiner som gjør noe av det som kroppen gjør når du sover.

– Kanskje vi kan gi medisiner mot de negative påvirkningene av å ikke sove. Det er en del av det overordnede perspektivet vårt, forteller Eide.

Flere funn

Han varsler at det kommer flere resultater fra forskningen. Dem kan han ikke si noe om: I forskningens verden er det svært viktig å holde resultatene hemmelig til de er publisert i et vitenskapelig tidsskrift. Men det kommer mer.

– Vi er ikke primært en søvnforskningsgruppe. Vi er opptatt av hjernefunksjon, blodårer, gjennomstrømning av stoffer i hjernen og fare for demensutvikling. Når vi har sett på søvn, er det fordi den har så fundamental påvirkning av hjernen og hjernens funksjon, sier Per Kristian Eide.

(Publisert 16/06/22 Utg. 2 2021 https://online.flippingbook.com/view/746638246/6/)