28. mai 2024

Vil operere for å holde luftveiene åpne

En liten operasjon skal sørge for at du bruker dine egne muskler til å holde luftveiene åpne om natten. Én million kunne fått behandlingen, men færre enn 13 000 får den.

Tekst: Georg Mathisen

Bilde som illustrerer hvor nervostimulatoren skal ligge i haken
Genio består av en nervestimulator uten ledninger og batteri, en aktiveringsbrikke, en klistrelapp til å feste aktiveringsbrikken
– og daglig barbering for den som har skjeggvekst.

Det forteller Hervé Janssens. Salgsdirektøren i GTX Medical har vært på forskningsmøte hos Sovno for å snakke om hypoglossus-stimulering mot obstruktiv søvnapné. I denne sammenhengen selger han et system som heter Genio, utviklet av belgiske Nyxoah.

– Vi retter oss mot pasienter med moderat til høy AHI. Omtrent en milliard mennesker lider av søvnapné. Litt mindre enn halvparten har moderat til alvorlig apné, sier han.

Stimulerer nerven

Løsningen består av en nevrostimulator; en liten dings som opereres inn med et lite snitt i haken på pasienten. Der plasseres den slik at den stimulerer hypoglossusnerven – nerven som kontrollerer bevegelser i tungen. I tillegg har pasienten en aktiveringsbrikke. Det er en litt større dings som du fester under haken når du legger deg til å sove. Aktiveringsbrikken og stimulatoren sørger for at den innerste delen av tungen beveger seg slik at den bidrar til å holde luftveiene åpne.

– Flere og flere helsevesen godtar denne behandlingen. Men av en million pasienter som kvalifiserer til slik behandling, er det færre enn 13 000 som får den, forteller han.

Skjermbilde av Hervè Janssens som snakker over webkamera.
Hervé Janssens kom på forskningsmøte i Bergen – på digitalt vis.

Klarer ikke CPAP

Janssens peker på at svært mange ikke klarer å bruke CPAP.
– Tallene varierer fra 29 til 83 prosent. Ny fransk forskning viser at halvparten gir opp CPAP i løpet av tre år. Skinner er et alternativ, men de er mer passende for moderat og lett apné. Kirurgi er et stort inngrep, og det kan diskuteres hvor effektiv den er på lang sikt, sier han.

Salgsdirektøren forteller hvordan ni av ti pasienter med hypoglossusstimulering bruker den mer enn fem dager i uken. Tre av fire bruker den minst fem timer i løpet av natten, og mer enn fire av fem sier at de er fornøyde med systemet. De opplever ikke kiling eller irritasjon, og den aktiveres med en gang de sovner.

– Det er viktig å behandle obstruktiv søvnapné, også om du ikke klarer å bruke CPAP. Dette er en dødelig sykdom, og svært mange har andre alvorlige sykdommer som koster dem og samfunnet mye, sier Hervé Janssens.

(Publisert 16/06/22 Utg. 2 2021 https://online.flippingbook.com/view/746638246/10/)