17. juni 2024

Ennå ikke for sent for vaksine-erstatning

Mener du at du har fått idiopatisk hypersomni etter svineinfluensavaksinen? Det er fremdeles ikke for sent å få erstatning. Meld fra til NPE raskt, men ikke skriv så langt, råder advokat Therese Lohne Boehlke.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Boelkhe foran Soria Moria.
Det er først nå at du egentlig har grunnlag for å kreve erstatning for hypersomni etter Pandemrix-vaksinen, mener advokat Therese Lohne Boehlke. Så langt er det ingen som har fått slik erstatning.

Over 70 medlemmer av Søvnforeningen har vært samlet på mestringshelg i Oslo. Her fikk de vite mer om et bredt utvalg av emner – fra diagnoser og behandlingshjelpemidler til samliv og økonomi. Therese Lohne Boehlke i advokatfirmaet Ness Lundin representerer over 50 klienter som mener at de har fått skader eller sykdommer etter svineinfluensavaksinen med Pandemrix. Hun råder til å vente med å kontakte advokat til du eventuelt har fått en sakkyndig uttalelse som du mener at er feil.

Finn feil først

– Hvis du kontakter advokat mens Norsk pasientskadeerstatning behandler saken din, må du dekke det selv. Da påløper det kostnader uten at advokaten gjør så mye annet enn å fungere som postkasse. Sørg for at det blir innhentet journaler fra alle relevante steder, men vent ellers til du får den sakkyndige uttalelsen. Hvis det er feil i den, kan det hende det kan være lurt å bruke 10–15 000 kroner på advokat, sier Boehlke. Hun råder den som vil ta opp saken sin med NPE, til å skrive raskt, men kort.

– Skriver du et 15 siders brev, legger du litt føring på behandlingen. Skriv hva du har vært til behandling for, hvor og hvilke ulemper det har ført til. Når saken er under behandling, får du anledning til å kommentere, forteller hun.

80 prosent nei

I mars i år hadde NPE fått inn 746 saker om skader etter Pandemrixvaksinen. Av pasientene hadde 133 fått medhold, 539 hadde fått avslag, 23 saker var henlagt eller avvist og 51 fortsatt under behandling. Men fremdeles er det ikke for sent.

– NPEs praksis er at du må ha fått symptomer på narkolepsi innen to år etter vaksinen. Foreløpig er det ingen praksis i domstolene eller Pasientskadenemnda på om dette er riktig. Stine Knudsen ved Nevsom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) har avgitt en generell uttalelse om at et slikt begrenset tidsvindu sannsynligvis ikke eksisterer, sier Therese Lohne Boehlke. Hun håper at det snart kommer opp en sak for nemnda og retten.

Tid for IH-saker

Hun mener samtidig at det er nå det kan og bør komme saker fra dem som har fått idiopatisk hypersomni etter vaksinen. I en artikkel i forskningstidsskriftet Vaccine i fjor fastslo FHI-forsker Lill Trogstad og kollegene hennes ved Folkehelseinstituttet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo at det er klart økt risiko for idiopatisk hypersomni etter vaksinen. Fristen for å kreve erstatning er tre år – men det er tre år etter at du har eller burde ha hatt kunnskap om skaden og om at den skyldes vaksinen.

– Fristen gjelder fra det tidspunktet en sak kan føre frem. Du må ha hatt rimelig grunnlag for å tro at en sak kan føre frem. For hypersomni mener jeg at det har du ikke hatt før nå, sier Therese Lohne Boehlke.

(Publisert 10/08/22 Utg. 2 2018 https://online.flippingbook.com/view/993000/4/)