28. mai 2024

Flere legemidler med melatonin godkjent

Nå er flere legemidler med melatonin godkjent i Norge. Behovet for melatoninprodukter via ordningen med godkjenningsfritak blir derfor mindre.

Følgende legemidler er i dag godkjent i Norge:

  • Melatonin tablett 3 mg (Melatonin Orifarm)
  • Melatonin depot 2 mg (Circadin)
  • Melatonin depot 1 mg og 5 mg (Slenyto)

Leger kan bruke legemidler utenfor godkjent indikasjon. Det betyr for eksempel at det ikke er nødvendig å søke om godkjenningsfritak selv om melatonin depot 2 mg gis til en pasient som er under 55 år.

Fra 1. mai 2020 skal apotekene bare ekspedere nye søknader om godkjenningsfritak dersom legen har begrunnet hvorfor pasienten trenger et produkt som ikke er godkjent i Norge. Dette kan for eksempel dreie seg om behov for annen formulering, behov for annen styrke eller behov for produkt uten laktose. Helfo yter individuell stønad for ulike melatonin-produkter ved søvnforstyrrelser hos barn og ungdom (til og med 17 år): (Trykk her for å lese om Melatonin 1)

Kosttilskudd med melatonin

Bilde av circadin 2 mg, Melatonintabletter. Hvit pakke med lilla og oransj skrift.

Legemiddelverket har bestemt at produkter med melatonin med døgndose inntil 1 mg ikke nødvendigvis må klassifiseres som legemiddel. Dette åpner for at melatonin i lave doser kan selges som kosttilskudd. Regelverket for kosttilskudd håndteres av Mattilsynet. I dag selges melatoninprodukter med inntil 1 mg døgndose i butikker og slike produkter er også tillatt for privatimport.

(Publisert 23/06/22 Utg. 2 2020 https://online.flippingbook.com/view/700208/22/)