17. juni 2024

Pasient-hjelp fikk ham tilbake som lege

Da Fred Holsten mistet muligheten til å fortsette som lege, engasjerte pasientene seg. Nå er psykiatri-spesialisten tilbake i jobb på Bergen søvnsenter.

Tekst: Georg Mathisen Foto: Marit Aschehoug

– Det morsomme i historien er at professor Holsten brukte flere måneder og mange telefoner og kom ingen vei. Eva Rognvik fikset det på noen dager, humrer Fred Holsten.

Passerte 75 år

Bilde av Holsten som sitter ved et bord med armene i kryss.
Fred Holsten er tilbake og hjelper søvnpasienter, fordi pasientene selv berget refusjonsretten hans.

Han er i full gang med å hjelpe pasientene igjen. Holsten driver Bergen Søvnsenter sammen med søvnspesialistene Bjørn Bjorvatn og Øystein Vedaa. Rognvik, på sin side, står bak selvhjelps- og informasjonssenteret Hieronimus.

– Mange bekymrete mennesker kontaktet oss fordi Holsten ikke fikk forlenget driftstilskuddet sitt, forteller hun. Det handler om aldersgrenser.

– Jeg fikk lov til å beholde refusjonsretten min til jeg var 75 år. Det måtte jeg søke om. Så ringte jeg Helse Vest, og også Helfo-systemet og folk på Stortinget, for å spørre om det var mulig å fortsette.

– Det andre spørsmålet var når jeg mister driftstilskuddet mitt. Privatpraktiserende spesialister har to inntektskilder: Driftstilskudd og pasientrefusjon, forklarer Holsten.

Tilbake til fastlegene

Alle sa det samme, forteller han: Når han ble 75, var det slutt.

– Jeg måtte begynne å tilbakeføre pasientene til fastlege. De fleste har ikke råd til å betale det det koster å få spesialisthjelp privat. Så kom jeg et stykke ned på listen, til Eva Rognvik. Hun ble forbannet, og i løpet av noen dager klarte hun å finne frem til den i Helfo som virkelig har greie på dette, forteller han.

Sjekker alderen

– Helseforetakene avskilter behandlere og setter pasienter i kriser. Pasientene havner tilbake hos fastlegen som i utgangspunktet sendte dem videre til spesialist fordi de ikke hadde faglig kompetanse å hjelpe dem skikkelig, oppsummerer Eva Rognvik.

– Konsekvensene av alderssorteringen kan bli at folk som skal til spesialister, sjekker alderen på en behandler før de søker hjelp, sier hun. De vil sikre seg at spesialisten fortsetter å være i drift den tiden det tar å bli behandlet.

Psykiaterkø

Brevene og telefonene hennes førte frem: – Jeg ble kontaktet og fikk vite at når jeg hadde hatt refusjonsrett i en viss tid, kunne jeg bare søke om å fortsette. Så gjorde jeg det. Jeg har jo mistet driftstilskuddet mitt, men refusjonen fortsetter, forteller Fred Holsten. De fleste pasientene hadde han allerede «sendt hjem», men nå kommer det nye, selv om «jeg kan jo ikke drive og avertere», som han sier.

– Det jeg synes er merkelig, er at i en tid hvor det er veldig lange køer for å komme til psykiater, avvikler man et allerede eksisterende tilbud som fungerer bra, sier han. Holsten er spesialist både i søvnmedisin og psykiatri.

– 90 prosent av folk med psykiske problemer, har også søvnproblemer. Det er en veldig god kombinasjon, sier han.

(Publisert 23/06/22 Utg. 2 2020 https://online.flippingbook.com/view/700208/12/)