17. juni 2024

Hvorfor får ikke insomnipasienter hjelp?

Tekst: Marit Aschehoug

500.000 med søvnapné

Søvnapné og insomni er folkesykdommer. Man regner med at nesten 500.000 voksne nordmenn har søvnapné. Det er vanskelig å finne tall for insomni siden diagnosen ikke er godkjent som sykmeldingsgrunn i Norge og nevnes bare unntaksvis i legejournaler. Men man antar at det er omtrent 500.00 nordmenn som lider av insomni. Disse to folkesykdommene koster samfunnet milliarder av kroner hvert år. Vi har ikke tall fra Norge, men en kanadisk undersøkelse viser at det er tapt produktivitet som koster mest, ikke sykefravær, medisiner eller bruk av helsevesenet.

Søvnapnépasientene får hjelp

Mennesker som sover dårlig, fungerer heller ikke godt på jobb. Får man diagnosen søvnapné, er behandlingsløpet lagt. Som regel får pasienten CPAP og maske og for veldig mange kommer god søvn og gode våkne dager som et resultat av behandlingen. Noen greier seg med en apnéskinne. Det finnes også andre muligheter. Med andre ord: Søvnapnépasientene får hjelp til å løse sitt søvnproblem.

Insomnipasientene står alene

Insomnipasientene får ikke det. Derimot står de i fare for å utvikle depresjon og falle utenfor arbeidslivet. Enten de ikke får sove når de legger seg, eller våkner etter kort tid og ikke får sove igjen, så er hverdagen tung å komme gjennom. Det finnes selvsagt piller. De er effektive medikamenter, og har få bivirkninger når de gis i en kort periode, 2-3 uker ved akutt innsovningsproblem. Bruken av sovepiller gjør ikke noe med selve årsaken til søvnproblemene.

80% får bedre søvn med kognitiv adferdsterapi

Professor Bjørn Bjorvatn skriver at ved kronisk insomni er det viktig med en grundig utredning hos kompetent helsepersonell. Ved kronisk insomni anbefales i hovedsak ikke-medikamentell behandling. Forskningsresultater viser at over 80% får bedre søvn, og fungerer bedre på dagtid etter kognitiv adferdsterapi for insomni. Denne behandlingen er blant annet basert på læringspsykologiske prinsipper. Så fint! Da er det bare for insomnipasientene å be fastlegen om en henvisning. Hadde det enda vært så enkelt.

Ikke tilgjengelig for folk som trenger det

Det er ikke så enkelt som en CPAP eller en skinne. Du må gjøre jobben selv. Det er en forutsetning at pasienten er motivert for at ikke-medikamentell behandling skal lykkes. Det er et krevende behandlingsopplegg for pasienten, og det er vanskelig å gjennomføre for pasienter som ikke er interessert i å gjøre en egeninnsats. Men selv om man er motivert og gjerne vil lære, så er kognitiv adferdsterapi i liten grad tilgjengelig for folk som trenger det. Det finnes en selvhjelpsbok og det finnes nettbaserte kurs og youtubefilmer med gode råd. Men terapi enten enkeltvis eller i små grupper, er vanskelig tilgjengelig.

Spørsmålet er egentlig hvorfor ikke den kognitive adferdsterapien gjøres tilgjengelig for alle som trenger det? Når insomni-problemene koster det norske samfunnet milliarder av kroner hvert år, måtte det blir billigere i lengden å gi folk behandling som virker. Pakkeforløp for noen diagnoser er kjempeflott. Pakkeforløp for insomnipasienter hadde vært fantastisk, ikke bare for pasientene, men for samfunnet.

Norske politikere har hendene fulle med omikron-viruset akkurat nå og har neppe tid til å ta seg av andre folkesykdommer. Men vi skal ikke slutte å mase.

(Publisert 02/06/22 Utg. 4 2021 https://online.flippingbook.com/view/790034963/2/)